Maskinen på fotot har inget med artikelinnehållet att göra. Maskinen på fotot har inget med artikelinnehållet att göra.

Antalet efterlysta maskiner ökade under sista kvartalet 2022

Under 2022 efterlystes 161 entreprenadmaskiner och redskap. 45 procent av maskinerna efterlystes under fjärde kvartalet. Av de efterlysta maskinerna är 81 procent fortfarande borta. Under året efterlystes även 70 traktorer och av dessa är 67 procent fortfarande borta. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Under 2022 efterlystes totalt 161 entreprenadmaskiner och redskap. Detta kan jämföras med 2021 då 204 entreprenadmaskiner/redskap efterlystes.
– Ser vi till det totala antalet efterlysta maskiner och redskap under året så är det en minskning jämfört med 2021. Dock har antalet efterlysningar av maskiner och redskap ökat rejält under fjärde kvartalet och vi tror tyvärr att det kommer fortsätta så ett tag framöver, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Under fjärde kvartalet har 73 maskiner och redskap efterlysts. Det är 45 procent av det totala antalet efterlysta maskiner och redskap under året. Detta kan även jämföras med samma period 2021 då det efterlystes 25 maskiner/ redskap.
– Det finns en stor efterfrågan av maskiner ute i Europa och vi ser nu att stölderna ökar, säger Fredrik Lindstedt.

Diagrammet visar antalet efterlysta traktorer och entreprenadmaskiner/redskap fördelat på månad under 2022.

Av de 161 efterlysta maskinerna och redskap är det enbart 30 st som har återfunnits. 131 st, 81 procent, är fortfarande borta.
– Det är bekymmersamt att så lite av godset anträffas. När det gäller oregistrerat gods är troligtvis förklaringen att mycket gods saknar märkning och därmed försvårar chansen till återfinnande eftersom man inte kan identifiera maskinen, säger Fredrik Lindstedt.

Under året har det även efterlysts 70 traktorer vilket kan jämföras med 2021 då det efterlystes 68 traktorer. Av de efterlysta traktorerna är enbart 23 st återfunna vilket innebär att 47 st, 67 procent, fortfarande är borta. Anledningen till den höga andelen traktorer som inte har återfunnits kan förklaras med att mycket av detta gods försvinner utomlands vilket gör att chansen för återfinnande minskar ordentligt.

Diagrammet visar antalet efterlysta traktorer och entreprenadmaskiner/redskap.

Flest efterlysningar av maskiner/redskap görs i polisregion Stockholm (54 st) och polisregion Väst (21 st). Flest efterlysningar av traktorer görs däremot i polisregion Syd.

Larmtjänst tips till maskinägare:

  • Ha koll på maskinens identitet. Fota av typskylten där serienummer anges.
  • Låt inte nycklarna sitta kvar när maskinen inte används.
  • Koppla på elektronisk startspärr om möjligt.
  • Använd spårutrustning, det ökar chansen för anträffande.
  • Tänk på hur maskinen står parkerad. Parkera gärna på ett sätt som gör det svårare att stjäla, ställ exempelvis skopor och liknade framför.
  • Bevakning och god belysning försvårar för tjuven.

Läs hela rapporten här (pdf)!

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-21 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Kriminalitet Maskinstölder Statistik