Transportbranschen kan bli fossilfri snabbare än man trott

Transportbranschen kan ställa om till fossilfrihet snabbare än vad bedömare trott. Det är slutsatserna som många drar efter eComExpo Summit i Göteborg i december.

– Vi behöver inte fler möten. Vi behöver ta upp våra verktyg och börja använda dem, sade Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén. Foto: Energimyndigheten

Även om inte alla tekniska lösningar för att göra transportbranschen fossilfri är på plats, så är tillräckligt många det. Det viktiga är att gräva där man står och inte vänta på att något ännu bättre och smartare ska komma.

Det var konsensus efter energi- och transportkonferensen eComExpo Summit som hölls i Göteborg i december. Här hade näringsliv och forskning samlats för att diskutera vad som behövs för att få fart på omställningen. Svaret var positivare än de flesta hade räknat med.

Tekniken och kapital finns. De stora hindren handlar mer om ”pennstreck” och vilja än om ingenjörskonst och pengar.
– Vi kan lösa det här. Tekniken finns, kompetens finns. Det är viljan och modet som krävs, sade Rambölls vd, Anette Seger.

Energimyndighetens Generaldirektör Robert Andrén är en av de som menar att det pågår väldigt mycket positivt som hamnar i skuggan av tråkigheter.
– Pandemin visade att vi är beredda att snabbt förändra vårt beteende om det krävs. Vänta inte på optimala lösningar – börja nu!

Även om tekniken finns så är dock ett problem att svenska myndigheter inte är tillräckligt samordnade för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. Det sa Klimatpolitiska Rådets kanslichef Ola Alterå.
– Färdplaner finns för respektive bransch och målen är tydliga, men helikopterperspektivet saknas och möjliga synergier förbises. Detta gäller särskilt på transportområdet.

Ändå hävdade Ola Alterå att Sverige nått alla delmål för klimatet som satts upp hittills.
– Det har varit enklare än vi trodde och det har varit billigare och gått snabbare än vi trodde.

En sak som togs upp var att diskussionen hittills oftast varit begränsad till vägtransporter och elektrifiering. Både flyg, persontransporter och sjöfart måste in i bilden. Liksom elektrobränslen och avancerade biobränslen.
– Det var som om ”hur ska vi hinna” ersattes av ”vem blir först”, säger Anna Fägersten som är ansvarig för eComExpo som arrangerade konferensen.

– Vi har tagit till oss mycket och i Stockholm i september gör vi eComExpo till den första mässan i landet som tar med allt det man efterlyste. Från el-lastbilar till vätgasdrivna flygplan och segelfartyg. Och massor av kloka människor! Alla ska kunna hitta allt på ett enda ställe och sedan gå hem och jobba.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-24 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: eComExpo Summit Energimyndigheten Miljö