Foto: Ulrika Edlund Foto: Ulrika Edlund

Trafikverket testar digitala hastighetshinder på timmerbilar

Från och med januari genomförs ett pilotprojekt genom orterna Rissna, Hällesjö, Laggarberg och Timrå. Projektet som genomförs under 2023 är unikt, då geofencing tidigare mest har gjorts försök i storstadsmiljöer.

– Digitala hastighetshinder möjliggörs genom att nyttja tekniken geofencing som gör att fordon med rätt teknik inte kan köra fortare än gällande hastighetsgräns inom ett villkorat geografiskt område, säger Jan Lindgren, senior utredningsledare på Trafikverket.

– Att hastighetssäkra en befintlig vägsträcka kräver generellt någon form av fysisk åtgärd som till exempel ett farthinder, en avsmalning av väg eller trafiksäkerhetskameror. Dessa alternativ innebär investeringar som det inte alltid finns finansiellt utrymme för, vilket gör det angeläget att utreda möjligheterna med digitala alternativ.

Målet för projektet är att utföra en pilot med digitala hastighetshinder kopplat till förarstödsystem på fyra utvalda sträckor i Rissna, Hällesjö, Laggarberg och Timrå.
– Prioriterade sträckor är områden där barn och äldre använder landsvägen som byväg till skola, skolbuss eller som promenadstråk. Med enkla medel kan trafiksäkerhet och trygghet ökas, påpekar Jan Lindgren.

– Projektet genomförs i samarbete med skogsindustribolaget SCA och tillsammans med utvalda åkerier med cirka 40-tal timmerlastbilar. Det blir det hittills största geofencingprojektet i antal tunga fordon i Sverige.

Projektet är en del av Trafikverkets arbete för ett digitalt vägtransportsystem.

Nyttan med projektet är att visa vikten av att hålla rätt hastighet. Det finns också en miljövinst, eftersom lägre hastighet ger lägre bränsleförbrukning.

En annan nytta är att testa tekniken i en ny miljö för att se hur den fungerar och upplevs av chaufförerna. För framtiden innebär projektet att om det fungerar bra så kan tekniken spridas till flera åkerier och bolag inom skogsindustrin och andra branscher. Allt enligt ett pressmeddelande från Trafikverket.

Geofencade sträckor

Hällesjö (Bräcke kommun, Jämtlands län)
• Geofencing-zonen är 2,2 km lång.
• Hastighetsgräns: 50 km/h.

Rissna (Bräcke kommun, Jämtlands län)
• Geofencing-zonen är 500 m lång.
• Hastighetsgräns: 50 km/h.

Laggarberg (Timrå kommun, Västernorrlands län)
• Geofencing-zonen är 1,4 km lång.
• Hastighetsgräns: 50 km/h , och 30 km/h på vardagar mellan 6-18 förbi skolan.

Timrå, Järnvägsgatan (Timrå kommun, Västernorrlands län)
• Geofencing-zonen är 750m lång.
• Hastighetsgräns: 30 km/h.

SE ÄVEN:

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-10 14:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Digitalt hastighetshinder IT-teknik Teknik Trafiksäkerhet Trafikverket