Sanktionsavgift ersätter böter om trafikansvarig byts ut utan att Transportstyrelsen underrättas

Den 1 januari infördes en sanktionsavgift mot den som inte underrättar Transportstyrelsen till exempel om en trafikansvarig byts ut eller tillkommer.

Den som har ett yrkestrafiktillstånd eller taxitrafiktillstånd ska ha en person som är trafikansvarig i verksamheten. Tillståndshavaren ska underrätta Transportstyrelsen om en trafikansvarig byts ut eller tillkommer. Detsamma gäller för andra personer som prövats mot tillståndet, till exempel en vd och styrelseledamöter.

Ändringen i Yrkestrafikförordningen (2012:237) och taxitrafikförordningen (2012:238) innebär att den tillståndshavare som underlåter att lämna sådana uppgifter till Transportstyrelsen i stället för att dömas till penningböter nu ska påföras en sanktionsavgift om 10 000 kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-03 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter Sanktionsavgifter Trafikansvarig