Regeringens första 100 dagar för landsbygd och infrastruktur

Nu har det gått 100 dagar sedan regeringen tillträdde. En viktig prioritering är landsbygdspolitiken, där det sammanhållna Landsbygds- och infrastrukturdepartementet initierat flera viktiga insatser för att hela landet ska fungera.

Fokus ligger på att villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).
– En viktig länk mellan stad och landsbygd är till exempel livsmedelssektorn, där livsmedelskedjan sysselsätter många människor i vårt land. Vi bygger upp en livsmedelsberedskap och har också påbörjat arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0, säger han.

För att hela landet ska fungera behöver också samhällsviktig infrastruktur byggas ut och underhållas och det behövs reformer för bostäder och bostadsbyggande.
– Regeringen vill underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt. Vi prioriterar upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur, före investeringar i höghastighetståg, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Regeringen satsar därför på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, förstärkt reseavdrag, utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur, som underhåll av vägar, utbyggnad av laddinfrastruktur och etablering av bredband.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-27 09:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselrabatter Jordbruk Kristdemokraterna Laddinfrastruktur Landsbygdspolitik Regeringen Skogsbruk