Peab:s ECO-Asfalt bidrar till Marks kommuns miljömål

Peab Asfalt har fått förnyat förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Marks kommun. ”Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Marks kommun att fortsatt minska sin klimatpåverkan med 140 ton per år”, säger Jan Aronsson på Peab Asfalt.

Peab Asfalt har vunnit upphandling i Marks kommun gällande underhållsbeläggningar samt både större och mindre anläggnings- och markarbeten. Genom att erbjuda ECO-Asfalt minskar Peab både sin och kundens klimatpåverkan.

ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen rejält säger Jan Aronsson, platschef på Peab Asfalt.

ECO-Asfalt kan ersätta konventionell asfalt för alla ändamål, exempelvis högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor.
– Sedan lanseringen år 2015 av ECO-Asfalt har vi minskat vår klimatpåverkan med 65 procent och då känns det extra roligt att vinna en upphandling där kommunens mål inom Klimat 2030 stämmer väl överens med våra och som väsentligt bidrar till minskade koldioxidutsläpp, säger Jan Aronsson.

Kontraktet omfattar asfaltering av kommunens gator om cirka 65.000 kvadratmeter och cirka 3.500 kvadratmeter gång- och cykelbanor. Utöver asfaltering ingår fräsning om cirka 30.000 kvadratmeter, sättning av 2.000 löpmeter betongkantsten per år samt vissa schaktarbeten.

Kontraktet med Marks kommun gäller inklusive förlängning i tre och ett halvt år. Det totala ordervärdet är cirka 12 miljoner kronor per år.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-09 09:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Asfalt CO2 ECO-asfalt Klimatomställning Klimatpåverkan Peab Vägarbetem Vägunderhåll