Italien vill ha bättre kontroll på oljebolagen

De höga bränslepriserna gör att den italienska regeringen vill skapa mer transparens i prissättningen av drivmedel för att på så sätt förhindra en okontrollerad prisökning.

Italiens regering vill kontrollera oljebolagen närmare på grund av de höga bränslepriserna. Ministerrådet har enats om att oljebolagen dagligen ska rapportera om sina försäljningspriser på bränsle, vilket framgår av ett regeringsuttalande natten mot onsdagen den 11 januari.

Med detta som grund räknar Näringsdepartementet fram ett snittpris som operatörerna har att förhålla sig till.

Den italienska staten subventionerade varje liter bränsle fram till slutet av 2022, varför priserna höll sig relativt konstanta under lång tid.

Det är nu över, och regeringen vill inte förlänga den åtgärd som infördes av ex-premiärminister Mario Draghis regering. Istället förlitar den nya regeringen sig på mer transparens och vill, enligt bedömare, använda dekretet för att förhindra spekulationer som ligger bakom de höga kostnaderna vid pumpen.

Den 1-8 januari var det rikstäckande genomsnittspriset på bensin vid de italienska pumparna €1,81, en ökning med nästan 17 cent från föregående vecka, enligt statliga uppgifter.

Den som vid upprepade tillfällen bryter mot skyldigheten att visa priser ska räkna med ett affärsavbrott på sju till 90 dagar, vilket framgår av meddelandet.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-17 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränslepriser Italien