1014 transportstölder anmäldes förra året

Under 2022 har det anmälts 1 014 transportstölder, vilket motsvarar ca 3 stölder per dag. Polisregion Syd är överlägset hårdast drabbat och står för hälften av alla anmälda brott. Det visar statistik från Polisen.

Under 2022 anmäldes det 1 014 transportstölder, vilket är färre antal stölder jämför med året innan då det anmäldes 1 316 stölder. Polisregion Syd är överlägset hårdast drabbat och står för hälften av alla anmälda transportstölder.

Diagrammet visar antalet anmälda transportstölder per år.

Den vanligaste formen av transportstöld är så kallade ”kapellskärningar”. Det är kriminella som åker runt mellan olika rastplatser nattetid, skär hål i kapell och/eller öppnar olåsta/plomberade släpdörrar och lastar över sådant påträffat gods de anser vara stöldbegärligt till egna fordon.

Sannolikt finns det ett stort mörkertal i statistiken. Detta beror på:

  • Utländska chaufförer som drabbas talar många gånger varken svenska eller engelska och tar ej kontakt med polis.
  • Man orkar inte anmäla när t ex intrång skett i lastutrymmet på en lastbil utan att tillgrepp har skett, eller när endast ett mindre tillgrepp skett.
  • Utsatta upplever att anmälan inte leder någonvart.
  • Stulet gods upptäcks vara försvunnet, men det är högst oklart var i transportkedjan det har inträffat, och man väljer i stället att endast förlustanmäla.

Majoriteten av stölderna sker i södra Sverige, ofta koncentrerade kring de stora transportnoderna Stockholm, Göteborg och särskilt Helsingborg.

Nordvästra Skåne står för 24 procent av de anmälda transportstölderna i Sverige. Stölderna sker på rastplatser och uppställningsplatser längs de stora motorvägarna. I södra delen av landet är rastplatser och uppställningsplatser utan inhägnad utsatta för brott.

Varje prick motsvarar ett anmält brott. Anmälda brott utan angiven brottsplats visas ej på kartan. Källa: Polisen

Stölder av diesel är också något som drabbar transportnäringen i Sverige i stor utsträckning. Under 2022 anmäldes 3 732 stölder av diesel ut fordonstank, vilket kan jämföras med år 2021 då det anmäldes 1839 stölder av diesel ut fordonstank.

Detta beror troligtvis på två faktorer; dels att antalet stölder under 2021 var på en temporärt låg nivå till följd av pandemin, dels att priset på diesel ökat kraftigt under 2022 sedan Rysslands invasion av Ukraina.

Diagrammet visar antalet anmälda stölder av diesel per år.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-13 08:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Kriminalitet Polisen Statistik transportstölder Vägsamverkan