Så här dåligt ser 700 000 bilförare i Sverige men mörkret utmanar alla bilförare. Foto: PMAGI. Så här dåligt ser 700 000 bilförare i Sverige men mörkret utmanar alla bilförare. Foto: PMAGI.

Närmare 700 000 bilförare kör med olaglig syn

Baserat på Trafikverkets siffror från oktober 2022, 6 726 213 B-körkortsinnehavare i Sverige, kör cirka 700 000 bilförare i Sverige kör med olaglig syn och uppfyller därmed inte de lagstadgade kraven för att ta körkort. Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.

Vi har följt Synbesiktningen som är ett samarbete mellan Bilprovningen och Synoptik. Senast frågade vi oss varför ett politiskt beslut om obligatorisk och regelbunden synkontroll dröjer när de personbilsförare vi tillfrågar vill ha ett sådant beslut.

Nu har även SVT uppmärksammat att det är ett problem när upp emot 700 000 personbilsförare inte klarar ens 0,5 i synskärpa med båda ögonen, något som är ett krav för att ett personbilskörkort. Riksdagsledamot Jörgen Grubb (SD), har i en riksdagsmotion föreslagit att körkortsinnehavare vart femte år ska underkasta sig en hälsoundersökning för att få behålla sina behörigheter.

Resultatet av Synbesiktningen 2022 visar att tio procent, motsvarande cirka 700 000 bilförare i Sverige, fortfarande kör med olaglig syn. Synbesiktningen har genomförts årligen sedan 2008 och över 30 000 syntester på bilförare runt om i landet visar likvärdiga siffror vartenda år.

Bilförarna vill alltså se lagkrav på synkontroll vid körkortsförnyelse likt många andra EU-länder har, men politikerna agerar inte.

Enligt attitydundersökningen som genomförs i samband med Synbesiktningen, vill nio av tio bilister i Sverige se ett lagkrav för återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelse, varav 77 procent senast från 55 år.
– Såväl förare som fordon måste vara i så god kondition att de klarar både normala och svårare förhållanden med mörker, snö och regn. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

I undersökningen uppger 74 procent av bilförarna över 45 år att de upplever att det är svårare att köra bil i mörker. Detta kan också bekräftas vetenskapligt av Synoptiks optiker.
– När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar och snöar. Med åldern blir ögat också mindre elastiskt och därför är det naturligt att personer över 45 år kan få svårare att se i mörker, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2022
10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
74 procent av bilförare över 45 år upplever att det är svårt att köra bil i mörker.
88 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
85 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-09 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilprovningen Hälsokontroll Körkortsbehörighet Obligatorisk Synkontroll Synbesiktningen Synoptik Syntest