"Det är märkligt att det ska vara olika synkrav för privatbilister och yrkesförare även om jag inte kan avgöra hur stora skillnaderna i praktiken är", säger Martin Dalemo. Foto: Heidi Bodensjö/Profs. "Det är märkligt att det ska vara olika synkrav för privatbilister och yrkesförare även om jag inte kan avgöra hur stora skillnaderna i praktiken är", säger Martin Dalemo. Foto: Heidi Bodensjö/Profs.

Varför dröjer beslut om återkommande synkontroll för alla förare?

Synoptiks Kantar Sifo-undersökning från maj 2022 ger tydliga svar. Drygt 81 procent av de tillfrågade vill ha obligatoriska synkontroller i samband med körkortsförnyelse senare i livet. Det bekräftar även dem vi talade med den 21 oktober i år under Synbesiktningen på Bilprovningen i Helsingborg. Varför dröjer ett politiskt beslut om detta?

Varje år i mellan 3-30 oktober genomför optikerkedjan Synoptik Synbesiktningen i alla sina butiker. Varje år den 21 oktober har man samarbete med Bilprovningen och erbjuder gratis syntest på 25 av Bilprovningens stationer. Syftet är att uppmärksamma och främja trafiksäkerhet.

Under de tretton tidigare Synbesiktningarna har hittills 30 000 syntester genomförts och resultatet visar att cirka 10 procent ser så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den syn de har idag. Synoptik frågar sig varför politiken och inte minst trafikutskottet, som har betonat vikten av att ha god syn i trafiken, inte sätter ner foten och tillsätter en statlig utredning kring återkommande synkontroller vid körkortsförnyelse. ”Vi tycker det är dags för utskottet att gå från ord till handling,” säger Synoptik i en debattartikel vi nyligen publicerade.

I Sverige krävs det att man har minst 0,5 procents syn, med eller utan korrigering, enligt Snellen-skalan för att få köra bil. För yrkesförare gäller 0,8 procent.

En lastbilschaufför måste lämna in ett nytt syntest och en hälsodeklaration varje gång de tunga behörigheterna ska förnyas. Från 45 års ålder krävs ett läkarintyg samt ett synintyg vart femte år. För B-körkort krävs endast ett synintyg i samband med att lämplighetstillståndet söks. Därefter finns inga krav på uppföljande syntester. Extra syntester är endast en rekommendation.

I Synoptiks debattartikel reagerar de på att endast yrkesförare måste testa sin syn regelbundet. ”Det räcker inte med att alla yrkesförare har bra syn, privatbilister med dålig syn är en stor risk för alla och denna fara behöver åtgärdas.”

I de flesta EU-länder görs uppföljningar även av personer med B-körkort. I Storbritannien gäller för de tunga behörigheterna samma regler som i Sverige samt att man efter fyllda 60 år måste förnya behörigheten varje år. Brittiska personbilsförare måste lämna in synintyg vart tionde år när de förnyar körkortet och efter 70 års ålder måste detta ske vart tredje år.

En Kantar Sifo-undersökning Synoptik låtit genomföra gör gällande att drygt åtta av tio (81%) ansåg att det borde vara obligatoriskt med synkontroll i samband med körkortsförnyelse senare i livet.

Vi hälsar på hos Bilprovningen i Helsingborg den 21 oktober och träffar optiker Azra Salihagic som är redo att testa frivilliga. När även vi talar med dem som väntar på att besiktiga sina fordon, tycker de att det vore bra med uppföljande syntester för alla.

Både Mona Svedin och Hans Kann vill ha återkommande synkontroller.

Mona Svedin har arbetat med ögon i snart fyrtio år.
– Jag tycker att även personbilister ska testa synen regelbundet efter 40-års ålder antingen vart tredje eller femte år. Synen förändras med åren, säger hon.
Vid trafikolyckor får inblandade göra ett utandningsprov för alkohol. Skulle en syntest också kunna vara en naturligt del i sådana fall?
– Absolut, avslutar Mona Svedin.

Martin Dalemo bär linser och går därför på regelbundna kontroller. Han tycker det är fullt rimligt att man regelbundet kontrollerar sin syn.
– Det kan ju ske i samband med att man förnyar sitt körkort. Det är också märkligt att det ska vara olika synkrav för privatbilister och yrkesförare även om jag inte kan avgöra hur stora skillnaderna i praktiken är, men det vore rimligt att kräva samma av alla bilister, säger han och tillägger att det nog hade känts tryggare om man visste att alla på vägarna ser tillräckligt bra.
– Det är inte sällan man ser personbilar vingla fram när det är mörkt och det regnar, avslutar Martin Dalemo.

Hans Kann är en äldre förare och han kontrollerar synen varje år. Han är skeptisk till att B-körkortsbehörigheten endast kräver en initial synkontroll.
– Att kontrollera synen från säg 45-årsåldern och då vart femte år är väl rimligt. Det hade känts bra om alla sett vad de ska, säger han och avslutar med att återkommande synkontroller inte inkräktar på den personliga integriteten vad gäller att få ha körkort.

Vi låter Synoptik avsluta och man tycker de åtgärder som redan gjorts politiskt är positivt om än inte tillräckliga. ”En synkontroll vart tionde år från och med 45 års ålder, vore en mycket enkel åtgärd i trafiksäkerhetsarbetet.”

Leg. optiker Azra Salihagic testar synskärpan hos en av Bilprovningens kunder. Foto: Joakim Holmer, stationschef Bilprovningen.
Leg. optiker Azra Salihagic testar synskärpan hos en av Bilprovningens kunder. Foto: Joakim Holmer, stationschef Bilprovningen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-28 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Körkortskrav Synbesiktningen Synoptik Synskärpa Trafiksäkerhet