Miljardkapital rullar in i Einride

Teknikföretaget Einride har säkrat sammanlagt 500 miljoner dollar i finansiering genom en c-runda och lånefinansiering. Lånefinansieringen är den hittills största för tunga elektriska fordon. Summan motsvarar cirka 5,6 miljarder svenska kronor.

Lånefinansieringen på 300 miljoner dollar möjliggörs av Barclays Europe, och inleds med en initial finansieringsfacilitet om 150 miljoner dollar med start i januari 2023.

Enligt ett pressmeddelande från Einride betyder lånet att en långsiktig finansiering av Einrides nuvarande och framtida flottor av tunga elektriska fordon säkerställs.

Kapaciteten hos dessa fordon nyttjas av Einrides kunder som en del av Einrides transportlösningar.

Dessutom har Einride säkrat 200 miljoner dollar i kapitaltillskott ledd av ett konsortium av nya investerare samt starkt fortsatt stöd från befintliga aktieägare.

Bland investerarna finns pensionsfonden AMF, EQT Ventures, Northzone, Polar Structure, Norrsken VC och Temasek. Kapitaltillskottet inkluderar en konvertibel på 90 miljoner dollar som restes tidigare i år.

I oktober 2022 slutförde Einride ett pilotprojekt på allmän väg i USA med sitt autonoma fordon och blev därmed den första aktören att göra det utan förare ombord.

År 2019 blev Einride det första bolaget i världen att köra tunga autonoma fordon på allmän väg.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-08 10:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Einride Ekonomi Elektrifiering