Tillfälligt batterilager med laddare i Junsele under sommaren 2022. Tillfälligt batterilager med laddare i Junsele under sommaren 2022.

BioFuel summerar året: ”Invigningar, nätverk och tillgänglighet”

BioFuel Region sammanfattar året hittills och konstaterar att sommaren och hösten har gått i invigningarnas tecken med inte mindre än fyra nya snabbladdare har uppmärksammats. Och projektet har varit representerade på mässor och möten där grunden för framtidens infrastruktur tar form.

Som alltid är det mycket som händer. Det har kommit en av en utredning om tillgänglighet, Trafikverket försöker släcka de sista vita fläckarna med en fjärde utlysning av Vita vägar och samarbetet med systerprojektet Förnybart i tanken har förstärkts och fördjupats ytterligare. Dessutom har projektet stärkts upp ytterligare inför att projektet ska tas i mål under nästa år.

Projektet ”Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland SiSL”, fokuserar på Västernorrland och Jämtland. BioFuel Region driver projektet tillsammans med Region Jämtland Härjedalen för att stötta laddinfrastukturutbyggnaden samt öka kunskapen om e-mobilitet. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i Mellersta Norrland.

Vill du läsa mer om det projektet, hittar du det här.