Svenska politiker behöver söka stöd hos andra EU-länder, för att stoppa förslaget som begränsar användningen av biobränslen från skogen. Foto: Pixabay. Svenska politiker behöver söka stöd hos andra EU-länder, för att stoppa förslaget som begränsar användningen av biobränslen från skogen. Foto: Pixabay.

EU-restriktioner mot skogsbränslen drabbar svensk energiförsörjning

EU-parlamentet har antagit en rad förslag som begränsar användningen av biobränslen från skogen, inklusive avverkningsrester som grenar och toppar från avverkningar, kasserad ved och röjningsved. Svebio, Svenska Bioenergiföreningen har tagit fram en kartläggning över vilka konsekvenser EU-parlamentets förslag kan få för Sveriges energiförsörjning och möjlighet att uppnå klimatmålen.

Alla förslag om att begränsa användningen av biobränslen i EU måste kastas i papperskorgen, säger Gustav Melin, vd för Svebio, i en kommentar inför de slutförhandlingar som nu inleds i EU kring revideringen av Förnybartdirektivet.
– Det finns nu fungerande hållbarhetskriterier både för flytande och fasta biobränslen. De garanterar miljö- och klimatnytta. Att utöver detta införa begränsningar för olika typer av biobränslen leder till onödigt höga utsläpp av fossil koldioxid och fortsatt högt beroende av importerad olja och gas i EU, säger han.

För att klarlägga vilka effekterna av förslaget skulle bli för den svenska energiförsörjningen och klimatpolitiken, har Svebio tagit fram en konsekvensanalys, som nu sprids till de som nu förhandlar om direktivet.
– Åtgärden ger ingen miljönytta, men minskar möjligheterna att använda biobränslen som ersättning för fossila bränslen. Det finns ingen vetenskaplig grund för förslaget och det har inte gjorts några konsekvensanalyser, säger Gustav Melin.

Analysen visar att konsekvenserna blir omfattande för fjärrvärmeförsörjningen, produktionen av biokraft, möjligheterna att öka produktionen av nya biodrivmedel från skogsråvara, biokolproduktion, bio-CCS (avskiljning och lagring av biogen koldioxid) och för ökad användning av förnybara bränslen i industrin.

Svebio är övertygade om att den nya svenska regeringen kommer att motarbeta detta förslag.
– Men de svenska politikerna måste även söka stöd hos andra EU-länder för att stoppa förslaget, som hotar viktiga delar av den svenska energiförsörjningen och de svenska klimatmålen, avslutar Gustav Melin.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-22 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bio-CCS Biobränsle Biodrivmedel Bioenergi EU Förnybart Drivmedel Hållbarhetskriterier Skogsbränsle Svebio