Elbilens framfart fortsätter trots stor oro i omvärlden

I oktober registrerades 22 383 nya personbilar, vilket är en ökning med cirka 12 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år har personbilsregistreringarna dock minskat med tio procent.
Under årets första tio månader har antalet lätta lastbilar minskat med cirka 13 procent och de tunga lastbilarna med knappt 2 procent.
Den senaste statistiken från Mobility Sweden visar tydligt att elbilens framfart fortsätter på den svenska marknaden. Samtidigt växer oron i industrin över ökade energipriser, brist på nyckelkomponenter och minskad efterfrågan bland konsumenter. Det finns också fortfarande frågetecken kring hur den nya regeringens politik påverkar utvecklingen.

Mobility Swedens senaste statistik visar på en stark tillväxt av elbilar i synnerhet och laddbara bilar i allmänhet. Andelen laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, befäster sin starka ställning på marknaden då de uppgår till drygt 59 procent i oktober och till drygt 52 procent av årets nyregistreringar.

Det kan jämföras med 42,5 procent under januari-oktober förra året. De laddbara bilarna utgör nu nära åtta procent av den svenska personbilsflottan. Hittills i år har antalet nya elbilar ökat med 57 procent i jämförelse med förra året.
– I oktober månad stod elbilen för 35,5 procent av alla nyregistreringar. Det var mer än bensin- och dieselbilar tillsammans för andra månaden i följd. För att elektrifieringen och den gröna omställningen ska fortsätta måste den nya regeringen ge industrin och konsumenterna långsiktiga styrmedel i likhet med Bonus-malus. Även laddinfrastrukturen behöver byggas ut kraftigt, säger Sofia Linder, chefekonom på Mobility Sweden.

Den politiska och ekonomiska instabiliteten i världen bidrar till fortsatt stora störningar i de globala leverantörskedjorna, vilket i sin tur skapar ett stort glapp mellan order och produktion inom fordonsindustrin. Det råder även brist på viktiga nyckelkomponenter.

Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron påverkar den svenska fordonsmarknaden med både längre leveranstider och högre kostnader.
– De senaste veckorna har vi i kunddialogen sett en betydande inbromsning i efterfrågan, vilket beror på makroläget. Detta tillsammans med hushållens dystra syn på den egna ekonomin är ett orosmoln för fordonsmarknaden, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

Bristen på komponenter märks tydligt i nyregistreringarna av såväl lätta som tunga lastbilar. Vi ser en tydlig trend att trots ökade registreringar av lätta och tunga lastbilar i oktober, med cirka sju procent respektive cirka 24 procent, bromsas årets registreringar av produktionsstörningar globalt.

Under årets första tio månader har antalet lätta lastbilar minskat med cirka 13 procent och de tunga lastbilarna med knappt två procent, jämfört med samma period i fjol. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till cirka nio procent i oktober och uppgår nu till drygt tolv procent av årets nyregistreringar.

Bussarna ökade kraftigt i oktober då 212 nya bussar registrerades, vilket är en ökning med runt 563 procent jämfört med samma månad förra året. Årets uppgång ligger nu på cirka 93 procent och kan härledas till offentliga upphandlingar samt ökat resande när pandemin klingat av.

Hur marknaden fortsatt utvecklas i Sverige hänger inte bara ihop med förutsättningar globalt utan beror i högsta grad även på vad den nya regeringen avser driva inom klimat-, energi- och näringspolitiken, skriver Mobility Sweden i ett pressmeddelande.

Sammanfattning av nyregistreringarna i oktober 2022, jämfört med oktober 2021.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-01 15:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsregistreringar Mobility Sweden