En vätgasdragbil som redan 2023 ska lanseras. Foto: HVS. En vätgasdragbil som redan 2023 ska lanseras. Foto: HVS.

Effektiv vätgasdragbil från Skottland

Så få som sju vätgastankstationer krävs för att täcka de sträckor som majoriteten av Storbritanniens lastbilar kör enligt den Glasgowbaserade fordonsutvecklaren HVS.

Inför avtäckningen denna vecka då presentationen av demonstrationsfordonet med dess fullt fungerande vätgaselektriska drivlina, säger HVS-chefen för hållbarhet, Daniel Musenga-Grant, att det rena bränslet är väl lämpat för lastbilar på grund av bland annat de korta tankningstiderna och minimala förändringar i driften av fordonet.

HVS har designat och utvecklat en fullt fungerande nollutsläppsmodell som är en föregångare till en fullstor vätgaselektrisk lastbil som förväntas lanseras i början av 2023.

HVS säger att man kommer att vara de första som marknadsför sin drivlina och har för avsikt att bygga sina fordon i Storbritannien. Den första 40-tons vätgaselektriska lastbilen ska börja säljas 2025

Musenga-Grant säger att bristen på infrastruktur för vätgastankning i Storbritannien var en utmaning att överkomma, men inte betungande: ”På grund av att kommersiella fordon ofta följer fasta rutter, behövs det mycket färre vätgastankstationer för lastbilar än för privata fordon vilket gör att man kan ha en strategi för tankningsnätverk. Vi uppskattar att det behövs så få som sju vätgastankstationer för att täcka de sträckor som majoriteten av Storbritanniens lastbilar kör.”

HVS har ett nära samarbete med sin investerare Euro Garages Group som redan investerar i vätgas för sina tankanläggningar. Det pågår även ett antal brittiska projekt för utveckling av nätverket för vätgastankning. Musenga-Grant framhåller att det är viktigt att vätebränsle kommer från förnybara källor och att den gröna väteekonomin tillåts växa fram

Byggandet av mer förnybar energikapacitet och lågkostnadsväte som produceras från överskottsproduktionen skulle sänka den totala ägandekostnaden för HVS fordon ytterligare och öka användningen av fordon, vilket i sin tur ökar efterfrågan på bränsle, framhåller Musenga-Grant.

Skapandet av ett strategiskt nätverk för vätgastankning i det befintliga brittiska motorvägsnätet skulle uppmuntra mottagandet av vätgasfordon i Storbritannien och öka efterfrågan på vätgasbränsle, vilket drar vätgasbränsleindustrin framåt”, säger Musenga-Grant.

Musenga-Grant avslutar: ”Kort sagt, regeringen måste underlätta utbyggnaden av synkroniserad fordons- och tankningsinfrastruktur för att hålla båda industrierna i samma stadium av kommersialisering,” säger han i Motor Transport.

Foto: HVS.
Foto: HVS.