Vätgas Sverige: Sverige bör bli en ledande exportör av vätgas

- Mot bakgrund av kriget i Ukraina och den energiutmaning Europa står inför, letar många länder i Europa efter alternativ som kan ersätta den ryska gasen. Fossilfri energi är efterfrågad och EU driver på om ökad vätgasproduktion, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare, Vätgas Sverige, i ett pressmeddelande.

– I dagarna tecknade Tyskland ett samarbetsavtal med Kanada, där vätgas från förnybar energi från Kanada ska hjälpa Tyskland att klara sin framtida energiförsörjning. Vätgasen ska framställas med hjälp av vindkraft och omvandlas till ammoniak, som sedan ska exporteras till Tyskland, tillägger Björn.

Han påpekar samtidigt att Sverige har bra förutsättningar att exportera fossilfri vätgas.
– Nu när efterfrågan är hög, bör Sverige fånga möjligheten att bli en ledande exportör av fossilfri vätgas. Annars är risken att andra länder, där man redan insett exportpotentialen, springer ifrån oss.

Tack vare utbyggnaden av förnybar el i Sverige, sjunkande priser för elektrolysörer samt stordriftsfördelar, har det blivit konkurrenskraftigt att producera fossilfri vätgas genom exempelvis elektrolys.
– Även andra produktionsmetoder för vätgas visar lovande framsteg, exempelvis plasmaförgasning och reformering. Genom att använda elektrolysörena på ett flexibelt sätt kan man även balansera och reglera elnätet. Olika tekniker gör det möjligt att närproducera för vårt eget behov och för att säkra försörjningstrygghet, tillägger Aronsson.

– Men än så länge är inte vätgasproduktion en kärnaffär för svenska företag, utan man fokuserar på andra delar i värdekedjan. Export av fossilfri vätgas skulle innebära lokal attraktionskraft, fler jobb och utveckling av näringslivet.

Ett exempel på utveckling är Linde som ska bygga sin hittills största elektrolysör för flytande vätgas i USA. Linde bygger en 35 MW PEM-elektrolysör för vätgasproduktion vid Niagarafallen som ska står klar 2025.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-07 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Miljö Vätgas Sverige