Motorolja utan olja?

Utvecklingen går mot allt tunnare motoroljor för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen. Men motorn måste också vara konstruerad för sådan olja, annars finns det risk för dyra skador. Motoroljan kan inte bli hur tunn som helst åtminstone inte om den är oljebaserad. Oliver Kuhn, ställföreträdande chef för oljelaboratoriet hos Liqui-Moly, förklarar läget.

Motoroljans viskositet anges med två siffror, exempelvis 5W-30. Den första siffran med ”W” står för viskositeten vid låga temperaturer, alltså hur flytande oljan är vid låga temperaturer. Den andra siffran anger oljans viskositet vid höga temperaturer, dt vill säga hur flytande oljan är vid höga temperaturer.
– För båda siffrorna gäller att ju högre siffrorna är, desto tjockare är oljan. Och tvärtom, ju lägre de är, desto tunnare är oljan, säger Oliver Kuhn.

Varför motoroljan blir allt tunnare, säger Oliver Kuhn att det beror på biltillverkarna och deras arbete med fortsatt minskade fordonsutsläpp. Ju tunnare en motorolja är desto mindre kraft behöver motorn för att pumpa den. Det optimerar bränsleförbrukningen. Denna effekt är inte jättestor, men tunn olja är en av många justerskruvar som biltillverkarna vrider på för att förbättra fordonens effektivitet.
– Vår uppgift som oljetillverkare är då att utveckla motoroljor som är tunnflytande men ändå ger den prestanda som krävs, säger han.

På frågan om hur en så tunn olja kan smörja ordentligt, säger Oliver Kuhn att det bara går med den senaste smörjmedelstekniken. Motoroljor består av två grundkomponenter: grundoljan och tillsatspaketen. Tidigare var grundoljan den viktigaste prestandabäraren, men i dag är det tillsatspaketen.
– De är inte bara till för rengöring och korrosionsskydd av tunnflytande oljor utan behövs också för kylning och smörjning. Grundoljan, alltså den egentliga oljan, är då knappt mer än bara en bärande vätska för tillsatspaketen. Moderna oljor består till knappt en tredjedel av tillsatspaket, säger han.

Vad händer om man fyller på med en så tunn olja i en motor som inte är konstruerad för det?
– Det ska man inte göra. Då blir oljefilmen helt enkelt för tunn för motorn som inte kommer att hålla utan istället spricker. Sprucken oljefilm innebär kraftigt ökat slitage som kan leda till sönderslitna lager. Det kan i sin tur resultera i följdskador och till och med allvarliga motorskador, säger Oliver Kuhn.

Men om man fyller på för tjock olja i motorn?
– Då blir den egentliga smörjningen ett mindre problem, men bränsleförbrukningen ökar. För att pressa den tjocka oljan genom de små oljekanalerna som är utformade för tunn olja måste oljepumpen arbeta mer. Det kan leda till att den överbelastas och slutar fungera. Och då står motorn helt utan smörjning, säger Oliver Kuhn.

För att veta vilken olja som är rätt för ett fordon, måste man läsa i handboken. Oliver Kuhn pushar även för hans företags kostnadsfria oljeguide på Liqui-Moly.
– Där får du en översikt med passande oljor på bara några klick, säger han.

Hur tunnflytande en motorolja över huvudtaget kan bli, tycker Oliver Kuhn är en intressant fråga. Den lägsta viskositet som för närvarande anges för motorolja är 0W-8. Det är nästan en singelgradeolja. Förutom smörjningen är svårigheten här framför allt förångningen, eftersom ju tunnare en olja är, desto lättare förångas den. Hos 0W-8 lyckas denna balans, men för ännu lägre viskositeter krävs förmodligen en helt annan kemi som då inte längre baseras på olja. 0W-8 är ändå begränsat till den japanska marknaden. Endast JASO, den japanska bilstandardorganisationen, har hittills publicerat specifikationer för 0W-8. Varken ACEA, det europiska biltillverkarförbundet, eller API, det amerikanska oljeinstitutet, har gjort detta. Dessutom är 0W-8 enbart avsett för bensinmotorer. För dieselmotorer är 0W-20 den för närvarande lägsta viskositeten. Det beror på den högre tryckbelastningen.

Så tunna motoroljor finns alltså för framför allt bilar, men hur är det med motorcyklar, nyttofordon och båtar?
– Det absolut största utvecklingsarbetet för tunnflytande motoroljor sker inom personbilsområdet. Inom nyttofordon finns det visserligen också en trend som går mot tunnare oljor men utvecklingen sker betydligt långsammare. Här är oron stor för att bränslebesparingar istället ska resultera i kostnader för ökat slitage, säger Oliver Kuhn.

Trenden med tunnare oljor går också att hitta inom motorcykelbranschen, men endast upp till xW-30 vilket beror också på att motoroljan i många modeller smörjer växellådan och därför måste ha speciella egenskaper.
– Och för båtar saknas i allmänhet behovet av låg viskositet vid låga temperaturer. Vid minus 20 °C går de ju åtminstone på vattnet. Dessutom förändras inte motortekniken lika snabbt som för bilar, avslutar Oliver Kuhne.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-12 09:43
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Drivmedelsbesparing Klima Liqui-Moly Motorolja Motorsmörjning Oliver Kuhn Viskositet