Med en effektiv ruttplanering skapas mer effektiva transporter Med en effektiv ruttplanering skapas mer effektiva transporter

Ny ruttplaneringsfunktion för effektivare transporter

Widrikssons leveransplattform, WDDP, får nu en ny ruttplaneringsfunktion som gör det möjligt att planera, ändra och spåra leveranser av gods i en och samma plattform, något som bidrar till effektivare transporter. Ruttplaneringsfunktionen möter dagens höga krav på flexibilitet och realtidsanpassning som är nödvändiga för effektiva transporter, inte minst för leveranser i stadsmiljöer.

Leveransplattformen WDDP är särskilt framtagen för last mile-distribution i städer. Plattformen som tidigare varit fokuserad på kommunikationen mellan transportör, mottagare och kundtjänst, kompletteras nu med en funktion som gör det möjligt att hantera ruttplanering direkt i applikationen. I utvecklingen av funktionen har den modernaste tekniken med maskininlärning nyttjas vilket skapar mer och mer optimerade transporter, oavsett om det handlar om små eller stora godsvolymer.

Att samla funktioner för ruttplanering och realtidsspårning i ett system säkerställer ett flexibelt och effektivt leveransflöde som snabbt kan anpassas vid behov, i miljöer som ställer höga krav på spårbarhet och tidsoptimering.-
– Här kopplar vi ihop våra erfarenheter av planeringsperspektiv med ett ökat behov av att kunna realtidsanpassa våra leveranser, inte minst i flöden som ställer höga krav på till exempel obruten kylkedja. Genom att samla alla funktioner i en och samma plattform kan vi säkerställa att inga bilar blir stående eller åker onödigt långa sträckor, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

För last mile-distribution i stadsmiljöer förändras ofta förutsättningarna för leveranser kort inpå planerad leverans. Det kan bland annat bero på mottagarens möjlighet att ta emot gods vid planerad tid, oförutsedda trafiksituationer eller akuta situationer som rör godset, till exempel kylbehov och känslighet. Genom att samla funktioner för realtidsspårning och ruttplanering i en plattform möts det växande behoven av att tidsoptimera och realtidsanpassa leveranser i känsliga flöden.

I Widrikssons leveransplattform WDDP kan transportköpare, distributörer och slutkunder följa leveranserna i realtid. Leveransplattformen är framför allt framtagen för last mile-distribution i städer och ger både kunder och mottagare bättre överblick och kontroll över varje leverans.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-15 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: App. Effektiv Logistik Disitrnution Effektivisering Godstrafik Last Mile Lastbilstransport Ruttplanering WDDP Widrikssons