SÖKES: 2,6 miljoner chaufförer

Chaufförsbrist – ett globalt problem

54 procent av åkeriföretagen i sydvästra Sverige behöver anställa lastbilschaufförer under de kommande sex månaderna enligt en undersökning av TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Det handlar om runt 3 100 chaufförer och på helåret kring 6 400 chaufförer. Men problemet är inget som bara vi svenskar brottas med, det är ett globalt bekymmer.

TYA:s långsiktiga bedömning är att det under de kommande tio åren kommer att behövas 50 000 nya lastbilschaufförer i Sverige.

Redan idag uppger hela 55 procent av de tillfrågade förtagen, cirka 1 000, att det är svårt att hitta chaufförer med rätt yrkesutbildning och erfarenhet.
– Samtidigt är det ingen brist på intresse från landets unga, påpekar Lena Törnstrand, projektledare.

– Gymnasiets transportprogram har idag två sökande till varje plats och vi har flaggat för att det behövs fler utbildningsplatser, både på gymnasiet och på vuxenutbildningen. Vi efterfrågar även fler insatser från Arbetsförmedlingen, för att möta förarbristen innan den får negativa effekter på samhället.

Hon konstaterar samtidigt att andelen kvinnor ökar i branschen.
– Av alla landets lastbilschaufförer är idag nio procent kvinnor, men utvecklingen pekar uppåt. Bland de lastbilschaufförer som nyrekryterats de senaste tolv månaderna är 17 procent kvinnor och det gäller i synnerhet region Nedre norra som lyckades attrahera hela 39 procent kvinnliga chaufförer förra året.

– Motsvarande trend ser vi även i gymnasieskolan där andelen tjejer är 33 procent. En otroligt viktig utveckling i vår bransch.

Det är inte bara i Sverige och Norden det saknas yrkeschaufförer. Bristen är en kronisk och allvarlig global fråga som påverkar både passagerar- och godstrafik och i synnerhet logistiska och globala försörjningskedjor, menar Internationella vägtransportorganisationen IRU i en rapport tidigare i år.

Bristen känns inte endast av hos de olika transportföretagen och inom de områden de verkar utan slår snabbt igenom i försörjningskedjorna vilket påverkar både konsumenter och affärsområden.

Fler än 2,6 miljoner chaufförsjobb gick inte att bemanna under år 2021 i de undersökta länderna, och brister består in i 2022.

Bristen på yrkeschaufförer ökade under förra året. Det var mest akut i Eurasien och i Turkiet där det saknades yrkeschaufförer till 18 respektive 15 procent av jobben. I Mexico och Argentina var det en brist på 8,6 procent

Totalt sett är mindre än tre procent av alla lastbilschaufförer kvinnor, förutom i Kina (fem procent) och USA (åtta procent).
Proportionellt sett är det väldigt få kvinnliga chaufförer jämför med transportindustrin totalt sett där andelen är mer än åtta procent, även över 20 procent i några regioner (Eurasien, Europa och USA).

Det är uppmuntrande tecken i Mexico och Kina, där 19 respektive 17 procent av lastbilschaufförerna är under 25 år gamla. I övriga delar av världen utgör de unga mindre än sju procent av kåren.

Det huvudsakliga problemet är en åldrande befolkning och minimigränsen för tillträde till yrket vilket är 21 år i vissa länder och även 26 år i vissa andra.
Även pandemin har haft en negativ effekt när det gäller att attrahera unga människor till yrket. Och eftersom den stora andelen äldre chaufförer närmar sig pensionen, kommer bristen på chaufförer att öka katastrofalt om inget aktivt görs.

De enda undantagen är i Kina och Argentina där det kommer att vara ganska stabilt, vilket drivs av en fortsatt ekonomisk återhämtning (4,2 global tillväxt förutses för 2022, även om den ekonomiska tillväxten saktar ner något jämfört med 2021).

Eurasiska bolag räknar med att 26 procent av chaufförsjobben blir obesatta under 2022. Det innebär ett fortsatt strukturproblem vilket kan innebära en minskning av godstrafiken under 2022.

IRU betonar i rapporten att undersökningen gjordes innan Ryssland invaderade Ukraina varför effekterna på den ekonomiska tillväxten, påverkan på transporterna och annat som påverkar chaufförsbristen inte finns med i rapporten.

Men man konstaterar att, förutom den tidigare nämnda bristen på chaufförer, har fler än 166 000 lastbilschaufförer från Ukraina, Belarus och Ryssland, som arbetade på andra ställen i Europa, mist sina jobb på grund av kriget. Något som ytterligare förvärrar situationen än vad som förutspåddes för år 2022.

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-31 16:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbristen IRU TYA