Thomas Morell, trafikpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna. Thomas Morell, trafikpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna.

SD: Bättre vägar, sänkt reduktionsplikt och kraftfulla satsningar på vägkontroller och tull

Den 11 september är det dags för alla röstberättigade att gå till valurnorna. Proffs har bjudit in samtliga riksdagspartier att skriva om hur de ser på vägtransportbranschen och hur de avser att arbeta med branschfrågorna under nästa mandatperiod.
Den här artikeln är författad av Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna har under lång tid arbetat för att förbättra villkoren för den yrkesmässiga trafiken. Vi har en hel palett av åtgärder som vi avser att genomföra om vi får förtroendet av väljarna i valet den 11 september. Låt mig belysa några av de viktigaste frågorna vi driver;

Ordning och reda på vägarna

Det är något som socialdemokraterna ofta pratat om under de senaste mandatperioderna men där vi istället sett hur trafikpolisen utarmats till förmån för någon form av ”alltiallo poliser”. Det är en tankevurpa när regering och polisledning anser att all polispersonal kan stoppa och kontrollera fordon.

Det är förvisso delvis sant så länge de arbetar med lättare trafik, men så fort det blir fråga om den tunga yrkesmässiga trafiken blir det fråga om en helt annan kontroll. För att kontrollera den yrkesmässiga trafiken krävs en helt annan nivå av kompetens än den som finns hos lokalpolisområdena.

Här vill vi Sverigedemokrater satsa på en särskild enhet som enbart skall kontrollera den yrkesmässiga trafiken. En särskild enhet kan säkerställa att personalen har nödvändiga kunskaper för att göra en korrekt och effektiv kontroll. Det måste dessutom ske en rejäl förstärkning på personalsidan.

Ökat underhåll på våra vägar

De senaste åren har vi sett en dramatisk försämring av underhållet på bland annat vintervägarna. Resultatet har blivit omfattande stopp på viktiga delar av vårt vägnät.

Den bristfälliga halkbekämpningen har också inneburit dödsolyckor, vilket är fullständigt oacceptabelt. I sommar har dessutom Trafikverket meddelat att de skjuter upp viktiga underhållsåtgärder på vägnätet för att asfalten blivit för dyr.

Återigen ett resultat av den socialdemokratiska regeringens medvetna strategi att minska underhållet på vägarna då de uppenbarligen vill begränsa transporterna på väg.

Problemet är att järnvägen inte kan lösa det transportbehov som finns ute i landet, inte minst där det saknas järnväg. Regeringen lägger flera 100 miljarder på ett höghastighetståg mellan de tre största städerna, men låter resten av väg- och järnvägsnät förfalla.

I den plan som ligger för infrastrukturen fram till 2033 skriver Trafikverket i klartext att både vägar och järnvägar bryts ner i snabbare takt än underhållet kan genomföras.

För oss Sverigedemokrater är satsningen på höghastighetståg felaktig och vi anser att befintligt väg- och järnvägssystem måste underhållas och byggas ut i första hand.

Reduktionsplikten måste sänkas

Sverige har idag Europas högsta reduktionsplikt, hela 30,5 procent är inblandningen på diesel, vilket skall jämföras med övriga Europa som har en inblandning på 6 procent.

Det har fått konsekvensen att Sverige har ett av världens högsta dieselpris, vilket riskerar att slå ut många företag inom jordbruk, åkeri, entreprenad och skogsbruket, för att nämna några av de branscher som drabbas hårt av den vansinniga politik som regeringen bedriver.

Det höga bränslepriset trycker dessutom upp inflationen dramatiskt. Ingen ifrågasätter att vi skall värna klimatet och att vi behöver minska effekterna på miljö- och folkhälsa. Däremot är det kontraproduktivt att lägga så hög reduktionsplikt på det svenska bränslet och dessutom toppa anrättningen med höga skatter. Detta då Sveriges utsläpp av växthusgaser är marginella jämfört med vår omvärld.

Effekten blir att vi får det sämre men världen blir inte bättre.

Sverigedemokraterna kommer att driva på en sänkning av reduktionsplikten och också begränsa de skatter som läggs på bränslet. Sverige är ett avlångt land i utkanten av Europa och menar vi allvar med att hela Sverige skall leva, måste det bli en ändring på bränslepriserna.

.
Och så det där med lönsamheten…

Åkerier tjänar så bra med pengar att de gott kan bli av med lite bränsle. Det var budskapet från justitieminister Morgan Johansson i en radiointervju tidigare i sommar. Jag och många med mig häpnar över inställningen hos landets justitieminister.

Uttalandet visar att regeringen inte avser att angripa de problem som landets åkerier, jordbrukare, entreprenadföretag och privatpersoner kämpar med varje dag.

Polisen kunde redan 2012 konstatera att kriminella nätverk opererar i Sverige och de hämtar i princip det de behöver efter en ”inköpslista”. Stöldgodset lämnar sedan landet till beställarna ute i Europa, en oacceptabel situation som på intet sätt kan tillåtas fortsätta.

För oss Sverigedemokrater är det viktigt att begränsa ”affärsmöjligheterna” för de kriminella nätverken. En kraftfull satsning på både vägkontroller och tull är därför helt avgörande.

Med en blå-gul regering efter höstens val kan den yrkesmässiga trafiken räkna med att inte betraktas som ”något katten släpat in” – utan få de förutsättningar och möjligheter som krävs för att kunna fortsätta driva en bra verksamhet.

Thomas Morell
Trafikpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Läs mer:

Alla hittills publicerade artiklar i vår serie ”Vägval 2022” kan du läsa här!
 

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-25 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Sverigedemokraterna Vägval 2022