Foto: Volvo Car Sverige AB, arkiv Foto: Volvo Car Sverige AB, arkiv

Samordnare ska underlätta stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning

Just nu genomför fordonstillverkarna massiva investeringar för utveckling och produktion av batterier. Etableringarna skapar många nya jobb men ställer krav på bland annat infrastruktur, bostäder och energitillförsel. För att underlätta stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning ska en samordnare utses, detta enligt ett pressmeddelande från regeringen.

De svenska fordonstillverkarna genomför omfattande investeringar i form av etableringar, framför allt för utveckling och produktion av batterier.
Några exempel på sådana större etableringar är Volvo Car Group och Northvolt AB:s gemensamma gigafabrik och forsknings- och utvecklingscenter för batterier i Göteborg, Scania Aktiebolags batterisatsning i Södertälje och Volvokoncernens batterifabrik i Mariestad.

– Investeringarna skapar tusentals nya jobb och är avgörande för Sverige som fordonsnation. Arbetet med de stora etableringarna ställer stora krav på samhället. Regeringen tillsätter därmed en samordnare med uppdrag att koordinera olika insatser som behövs för att förverkliga fordonsindustrins nyetableringar inom framför allt batteriproduktion, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Investeringarna, som beräknas bli av historisk omfattning inom en begränsad period, innebär komplexa utmaningar som exempelvis infrastruktur, innovation, energitillförsel, tillstånd, kompetensförsörjning och tillgång till bostäder i de kommuner och regioner som berörs.

En samordnare ska bidra till att skapa goda förutsättningar för att realisera fordonstillverkarnas nyckelinvesteringar i form av etableringar.

Samordnaren ska bland annat identifiera utmaningar och hinder, uppmärksamma berörda aktörer kring dessa och underlätta samverkan mellan aktörerna.

Fordonsindustrins stora etableringar och omfattande investeringar har varit en avgörande faktor för dagens beslut. Tillsättandet av en samordnare välkomnas av fordonsindustrin:
– Scanias ambition är att vara ledande i elektrifieringen av tunga fordon, och vår miljardinvestering i batterimonteringsfabriken i Södertälje som kommer stå klar nästa år är ett viktigt led i detta. Hela branschen står inför en enorm omställning, där battericellsproduktion i Sverige är avgörande. Men det kräver samordning och nära samverkan mellan politik och näringsliv. Regeringens initiativ med en nationell samordnare är därför oerhört välkommet, säger Christian Levin, vd Scania och TRATON.

– Jag tycker det är till lika delar klokt som välkommet att en nationell samordnare tillsätts. Volvokoncernen vill accelerera omställningen till hållbara transport- och infrastruktursystem, och battericellsproduktion är en viktig del i detta. Att ha en samordnare för denna framväxande industri kommer bli hjälpsamt i de processer kring etableringar som nu pågår på flera orter i Sverige, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvokoncernen.

Samordnaren kommer att utses i närtid och ska löpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2024.

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-08 12:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Northvolt Volvo Car Group