Teres Lindberg (S) Riksdagsledamot och tredje vice ordförande av trafikutskottet. Teres Lindberg (S) Riksdagsledamot och tredje vice ordförande av trafikutskottet.

”S-regeringen gör rekordsatsning på schysta vägar och schysta villkor”

Den 11 september är det dags för alla röstberättigade att gå till valurnorna. Proffs har bjudit in samtliga riksdagspartier att skriva om hur de ser på vägtransportbranschen och hur de avser att arbeta med branschfrågorna under nästa mandatperiod.
Den här artikeln, den sista i vår serie, är författad av Socialdemokraterna.

Den Socialdemokratiska regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas närmare 900 miljarder kronor i en historisk satsning för att öka takten i utvecklingen av Sveriges infrastruktur.

Det är den största infrastruktursatsningen någonsin. Fler kommer kunna ta tåget till jobbet, åka säkert på vägen och skicka gods med sjöfarten. Vi ställer om transportsystemet och driver på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet.

197 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar och 437 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet. Den nationella planen innehåller omfattande åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturen.

Planen ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.

Några av objekten som ingår i den nationella planen är:

  • Satsningen på E4 förbifart Skellefteå utökas.
  • Vi satsar på vägnätet genom E22 Ronneby Ö–Nättraby, E16 Borlänge–Djurås och Rv 26 Hedenstorp–Månseryd.
  • Dessutom har regeringen lagt till ombyggnad av E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors–Bäckevarv till mötesfri landsväg och Rv 25 Nybro trafikplats Glasporten. Tvärförbindelse Södertörn fullföljs.

Men det räcker inte med schysta vägar, vi måste ha schysta villkor också. Därför har vi socialdemokrater under regeringsställning genomfört omfattande reformer för att skapa ordning och reda på vägarna och en yrkestrafik med schysta villkor, rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet. Vi har varit drivande i EU för att få igenom det så kallade mobilitetspaketet så att Svenska löner och villkor ska gälla på svenska vägar.

I Sverige har gått fram med ett reformpaket för schysta villkor för alla som kör på svenska vägar. Genom skärpta utstationeringsregler och sanktioner mot företag som fuskar skapar vi schysta villkor och rättvis konkurrens inom transportsektorn.

I korthet innebär det ökade kontroll över utländsk yrkestrafik i Sverige, hårda sanktioner mot företag som fuskar och skärpta straff för den som köper olagliga transporter. Vi anser att det ska vara svårt att fuska och lätt att åka dit.

Utländska företag som tillfälligt skickar arbetstagare till Sverige får skärpta krav på att anmäla detta till Arbetsmiljöverket senast den dag då arbetet påbörjas. Utstationering ska gälla från dag ett. Vi vill se hårda sanktioner mot oseriösa företag som fuskar med detta. Om ett transportföretag inte kan visa en kopia på en så kallad utstationeringsdeklaration ska de mötas av en kännbar sanktionsavgift.

Det ska kosta att fuska.

Den ökade kontrollen över vilka som befinner sig på vägarna gör att svenska fackförbund nu kan komma i kontakt med företagen och ställa krav på kollektivavtal med svenska löner och villkor.
Alla de företag som köper transporter måste också ta ett större ansvar för att dessa sker under schysta villkor. Därför införs en skyldighet för den som köper en transport att undersöka så att denna sker i enlighet med den nya lagen. Om inte detta sker kan beställaren dömas till fängelse på upp till ett år.

Vi socialdemokrater vill använda den gröna omställningen till att skapa nya schysta jobb i hela landet. Sverige ska visa omvärlden hur snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter som gynnar hela landet. Sverige ska ta sin del av ansvaret för att minska utsläppen. Men samtidigt ta hänsyn till att bilen är en nödvändighet för att få ihop vardagen i många delar av landet.

Människor i hela landet kan vittna om hur viktig en väl utbyggd infrastruktur är. Till infrastruktursatsningar knyts framtidstro, med ett starkare samhälle, nybyggda skolor och bostäder, fler jobb och förbättrade pendlingsmöjligheter, och klimatsmarta transporter. Vi socialdemokrater lägger nu rekordstora satsningar för att hela landet ska få framtidstro och schysta jobb.

Teres Lindberg (S)
Riksdagsledamot och tredje vice ordförande av trafikutskottet

Läs mer:

Alla hittills publicerade artiklar i vår serie ”Vägval 2022” kan du läsa här!

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-26 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Socialdemokraterna Vägval 2022