Ny artikelserie: Så här tänker partierna om din bransch!

Ingen kan väl ha missat att det är valår i år? De politiska partierna gör allt för att övertrumfa varandra i såväl debatter som på valaffischer.
Men hur tänker våra politiker när det handlar om vägtransportbranschen? Vad kan jag som väljare förvänta mig under nästa mandatperiod för branschens del om jag lägger min röst på just det där partiet som jag i övrigt kanske sympatiserar med?
Vi har bjudit in samtliga riksdagspartier att med egna ord förklara för dig som läser Proffs. Och nästa tisdag, den 23 augusti, publicerar vi den första artikeln.

Miljöpartiet kommer att inleda artikelserien. Ur ett miljöperspektiv ser de lösningar som de menar skulle främja konkurrensen för våra svenska åkare gentemot utländska lastbilar.

Även Liberalerna pekar på vikten av miljömässigt hållbara transporter, men ser också nyktert på trafikpolisens viktiga roll för att komma tillrätta med transportfusket.

Kristdemokraterna, KD, vill bland annat se bättre vägar istället för sänkta hastigheter, samt klampning tills böter och avgifter är betalda. KD förklarar att de vill ta ett helhetsgrepp för att ”uppnå en god myndighetsutövning”

Vänsterpartiet menar att ”gratis frakt” är något som inte finns. De pekar även på att det inom en rad områden krävs regeländringar för att komma till rätta med missförhållanden inom branschen. Större resurser till myndigheter, inte minst Arbetsmiljöverket, är också något som partiet anser är viktigt.

Centerpartiet vill ge svensk yrkestrafik rättvisa villkor för att branschen ska kunna fortsätta att vara ”blodomloppet i väglogistiken”. Partiet tycker att regeringen idag missar det helt avgörande för att komma tillrätta med fusket på vägarna och ger förslag på hur man skulle kunna stärka effektiviteten i rättsskipningen på vägarna.

Sverigedemokraterna lyfter bland annat frågor om vägunderhåll, stöldgodstransporter samt reduktionsplikten. Partiet beskriver hur de vill arbeta för att skapa ordning och reda på vägarna, och här kommer så klart trafikpolisen in i bilden. SD vill inte ha ”alltiallo-poliser”, de vill istället se en ”särskild enhet som enbart skall kontrollera den yrkesmässiga trafiken”.

Moderaterna går ut hårt i sin artikel och menar att ”den socialdemokratiska regeringens åtta år vid makten har varit åtta förlorade år för åkerinäringen”. Partiet vill bland annat se till så att polisen, tullen och åklagarna kan stoppa de olagliga utländska transporterna.

Socialdemokraterna är sist ut i den här artikelserien. De lyfter att de har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. I korta drag innebär det 197 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar och 437 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet. Partiet menar också att alla företag som köper transporter också måste ta ett större ansvar för att dessa sker under schysta villkor.

Som sagt, på tisdag publiceras den första artikeln i serien. Vi kommer att presentera två artiklar varje dag fram till och med fredagen den 26 augusti.

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-16 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Politik Vägtransporter Vägval 2022