Hamnen hyllar sina elektriska dragare – trots högt elpris

Redan ett år efter att den första el-dragbilen togs i drift ser Helsingborgs Hamn en dubbel positiv effekt, minskade produktionskostnader med över 10 procent för el-dragbilarna trots de rekordhöga elpriserna, och minskade utsläpp från hamnens produktion. En win-win för alla, på allvar, skriver hamnen i ett pressmeddelande.

Helsingborgs Hamn har en ambitiös hållbarhetsstrategi och arbetet har pågått i flera år nu. Trots stora investeringar i hamninfrastruktur och moderna miljövänliga arbetsfordon visar hamnen på goda resultat och har en stabil ekonomi.

Investeringarna i en hållbarare verksamhet har gjorts med eftertanke och på ett ekonomiskt hållbart vis så att det inte belastar hamnens resultat som 2021 visar sex procent ökning gentemot föregående år.

Helsingborgs Hamn har målet att driva en fossilfri produktion 2024 och har investerat stort i olika elektriska lösningar för att komma i mål.

• Två egna solcellsanläggningar på sammanlagt 99 MWh som minskar hamnens beroende av köpt el
• Byggnationen av en egen fördelningscentral
• Investering i 4 el-dragbilar under 2021 som rullar i produktionen
• Testbedd för ny tidsbesparande laddteknik i form av vägskenor från Elonroad
• Sveriges första el-reachstacker upphandlad, med levereras i slutet av sista kvartalet i år
• Investering i ett nytt Terminal Operation System (TOS) för effektivisering av godsflöden
• Modern produktionsutrustning som klaffar, ramper och spåranläggningar

I planen ligger även att titta på potentialen med ett eget batterilager som ger möjligheten att spara och lagra energi för att öka självständigheten och minska belastningen på elnätet.

För att få så mycket som möjligt ut av hållbarhetssatsningarna har hamnen även skrivit på Helsingborgsdeklarationen, en gemensam kraftsatsning med aktörer från regionens alla delar av logistikkedjan som gemensamt ska accelerera den gröna omställningen mot en klimatneutral produktion inom logistiksektorn till 2030.

Helsingborgs Hamn har även skrivit på det skånska elektrifieringslöftet, ett nationellt regeringsinitiativ där totalt 17 regioner i Sverige lämnat löften om att gemensamt finna förutsättningar för en hållbarare tillväxt genom samarbete, kunskapsutbyte och konkreta projekt.

– För att på bästa sätt nå både våra och Sveriges övergripande hållbarhetsmål krävs att vi samarbetar över gränserna. Det är därför vi investerar och är delaktiga i olika initiativ. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter som vi lärt oss under resan mot Nordens modernaste hamn och tar gärna lärdom av hur andra arbetar mot en hållbarare logistiksektor, säger Bart Steijaert vd på Helsingborgs Hamn.

Över livslängden på ett arbetsfordon blir det både billigare drift, mer miljövänligt och ger en bättre arbetsmiljö med elektriska arbetsfordon.

Beräkningar efter att ha haft el-dragbilar i drift i mer än ett år i Helsingborgs Hamn visar en ekonomisk besparing på mer än 10 procent per år gentemot traditionella dragbilar som hamnen driver med HVO 100 bio-diesel, detta trots att södra Sverige sett de högsta elpriserna någonsin under det senaste året.

Om nuvarande beräkningar vidhåller visar de en total besparing av investeringen i el-dragbilar på nästan 20 procent under fordonets livslängd.
– Det är med dessa positiva siffror från våra hållbarhetsinvesteringar som vi nu även har köpt in Sveriges första helt elektriska reachstacker från Kalmar som levereras till hamnen i slutet av 2022, berättar Bart avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-08 15:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Elektrifiering Helsingborgs Hamn