Pandemieffekten över – koldioxidutsläppen i Sverige ökar

Pandemin resulterade i en rekordminskning av den totala mängden koldioxidutsläpp i de svenska kommunerna. Nu visar Telias dataanalys av utsläppsnivåer från persontransporter att resvanorna är på väg tillbaka. Reduktionstakten har stannat av och utsläppen ökar i storstäder och närliggande pendlingskommuner.

Pandemin resulterade i en rekordminskning av den totala mängden koldioxidutsläpp i de svenska kommunerna. Nu visar Telias dataanalys av utsläppsnivåer från persontransporter att resvanorna är på väg tillbaka. Reduktionstakten har stannat av och utsläppen ökar i storstäder och närliggande pendlingskommuner.

Utsläppen från persontransporter i Sverige minskade med 3 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period 2021. Det innebär att reduktionstakten stannat av då minskningen låg på hela 13 procent i en motsvarande analys förra året, dvs. första kvartalet 2021 mot första kvartalet 2020. Bidragande är större städer, storstad och pendlingskommuner nära storstad, där utsläppen från det dagliga resandet har ökat markant. Övriga kommunkategorier har minskat, men i lägre takt än tidigare.

I storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm ökade utsläppen med 17 procent i snitt jämfört med första kvartalet 2021. Av dessa är det stockholmarna som återgått mest till gamla resmönster (+29). Även större städer i storlek med Lund ökade med 4 procent och pendlingskommuner nära storstad med 3 procent.

Trots vissa ökningar är vi inte tillbaka till utgångsläget innan pandemin och flera lågpendlings-kommuner nära större stad visar en stadig och bättre reduktionstakt.
– Det tyder på en ihållande ”jobba hemma-effekt” för långväga pendlare. Men det som kan vara betydande för kommunerna är att reduktionstrenden stannat av och att vi just nu inte når den minskning på -7,6% per år som krävs inom alla transportkategorier för att nå klimatmålen från Parisavtalet, säger Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia.

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-04 12:14
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Miljö. Luftkvalitet Pandemieffekten Reduktionstakt Telia Utsläpp