Omhändertagna körkort från polisen minskade med 20 procent under det första halvåret 2022 jämfört med samma period förra året. Foto: Adobe Stock. Omhändertagna körkort från polisen minskade med 20 procent under det första halvåret 2022 jämfört med samma period förra året. Foto: Adobe Stock.

Färre körkort återkallade

Under första halvåret i år fattade Transportstyrelsen beslut om 17 988 körkortsåterkallelser. Det är en minskning med 20 procent jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 22 476.

Minskningen beror i huvudsak på att polisen omhändertagit färre körkort än förra året.
– De senaste åren har de omhändertagna körkorten ökat, men nu har siffrorna vänt nedåt, säger sektionschef Maria Lundberg Ohlsson på Transportstyrelsen.

Den överlägset vanligaste återkallelsepunkten är, precis som förra året, ”en väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning”. Under första halvåret beslutade Transportstyrelsen om 9 902 återkallelser i den kategorin, mer än hälften.

Återkallelser enligt återkallelsepunkt ”hinder fanns för utfärdande av körkort” minskar och är tillbaka till vanlig nivå.

Det är bara återkallelser för rattfylleri och mindre överträdelser som ökar jämfört med motsvarande period förra året.
– Anledningen till att fler körkort återkallats på grund av rattfylleri det första halvåret i år beror sannolikt på att polisen åter börjat utföra rutinmässiga utandningsprov vid trafikkontroller, vilket inte gjordes under pandemin, säger Maria Lundberg Ohlsson.

Återkallelseorsak
Rattfylleri
2021 – 3 114
2022 – 3 200
Smitning
2021 – 94
2022 – 56
Flera mindre överträdelser
2021 – 678
2022 – 856
En väsentlig överträdelse
2021 – 13 448
2022 – 9 902
Opålitlighet i nykterhetshänseende
2021 – 602
2022 – 521
Allmän brottslighet
2021 – 69
2022 – 67
Medicinska skäl
2021 – 2 915
2022 – 2 855
Ej lämnat läkarintyg/bevis om godkänt förarprov
2021 – 2 497
2022 1 677
Hinder fanns för utfärdande av körkort
2021 – 149
2022 – 11