Regeringen föreslår retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel

Enligt ett förslag som regeringen nu har överlämnat till riksdagen, vill man sänka skatten retroaktivt på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk. Det ska ske genom att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt som föreslogs i vårändringsbudgeten retroaktivt ska gälla från den 1 januari i år.

Priset på flera viktiga insatsvaror för jordbruket har ökat kraftigt, inte minst som en följd av Rysslands invasion av i Ukraina. Situationen i Sverige och i omvärlden innebär en ekonomisk påfrestning för de företag som bedriver jord-, skogs- och vattenbruk i Sverige.

För att snabbt ge stöd till företag inom dessa näringar, och för att mildra de kraftiga kostnadsökningar som dessa företag haft sedan årsskiftet, är det viktigt att företag inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna får en retroaktivt förstärkt nedsättning av skatten på diesel från och med den 1 januari 2022. Det skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Med de åtgärder som tidigare har aviserats i regeringens vårbudget för 2022 innebär detta att de företag som berörs kommer att få en förstärkt återbetalning av skatten på sin dieselanvändning under perioden 1 januari 2022 till och med 30 juni 2023.

Sammantaget bedöms förslaget om retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk minska skatteintäkterna med 0,39 miljarder kronor år 2022.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-02 14:20
Kategori: Nyheter
Taggar: Energipriser Finansdepartementet Skatter