Elektrifiering av vägtransporter temat på vårkonferens

För ett år sedan lanserades så kallade regionala elektrifieringslöften, där företag och regioner runt om i landet gjorde åtaganden som skyndar på elektrifieringen av vägtransporter. Den första juni arrangerade Elektrifieringskommissionen en konferens för att uppmärksamma arbetet. På konferensen deltog företag och myndigheter som aktivt arbetar med elektrifiering.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledde konferensen och påminde om att det finns många skäl till att ligga i framkant när det gäller elektrifieringen. Det är nödvändigt för klimatet, men det är också är viktigt för svenskt näringsliv och det leder till nya arbetstillfällen i hela Sverige.

Sammantaget är det 252 företag och regioner runt om i landet som ställt sig bakom 17 elektrifieringslöften med åtaganden som påskyndar elektrifieringen av de regionala godstransporterna med lastbil. Under konferensen berättade aktörerna om hur arbetet med infriandet av löftena går. Dels på scen, dels genom en utställning som lyfte goda exempel från olika regioner i landet.

Under året har viktiga steg tagits mot elektrifiering av tunga transporter. Många företag har ansökt om stöd från Energimyndigheten till så kallade regionala elektrifieringspiloter, och under året har också många aktörer inlett nya samarbeten för att möjliggöra elektrifieringen. Behovet av samarbete mellan olika branscher var något som flera talare på konferensen framhöll.

I slutet av 2021 presenterade Elektrifieringskommissionen en handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige. Handlingsplanen redovisar tio steg för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar. Exempel på vad som gjorts i linje med handlingsplanen redovisades också på konferensen.

Under våren 2022 lanserade Elektrifieringskommissionen initiativet Klart för laddplats med syfte att påskynda etableringen av laddinfrastruktur hos bostadsbolag. På konferensen deltog bostadsbolag som inom ramen för initiativet ingått ett gemensamt åtagande att snabbt ordna laddmöjligheter för sina hyresgäster. De lyfte bland annat behovet inom bostadsbranschen av att se elbilen som resurs för energisystemet, bland annat för att hantera effekttoppar, och redan nu ta höjd för en sådan utveckling.

Totalt deltog på konferensen cirka 130 personer från hela landet, med den gemensamma nämnaren att de arbetar med att elektrifiera transporter på väg.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-07 09:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Elektrifieringskommissionen Miljö