Tomas Eneroth bjuder in till panelsamtal om ordning och reda på vägarna

Dumpade villkor och oseriös konkurrens har länge varit ett problem på svenska vägar. Infrastrukturdepartementet skriver i ett pressmeddelande att regeringen, för att skapa en yrkestrafik med ordning och reda, har genomfört ett omfattande reformpaket. Den 18 maj röstade riksdagen om lagändringar som innebär att den sista delen av reformpaketet nu genomförs.

Den 15 juni 2020 antogs inom EU ett antal rättsakter inom vägtransport-området. Rättsakterna benämns ofta mobilitetspaketet och syftar bland annat till att säkerställa bättre arbetsvillkor och sociala förhållanden för förare och förenkla för vägtransportföretag samtidigt som möjligheterna att kontrollera att regelverken följs förstärks och illojal konkurrens motverkas.

Måndagen den 30 maj bjuder infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) in fackförbund, arbetsgivarorganisationer och branschorganisationer inom transportområdet för att uppmärksamma de förändringar regeringen gjort samt för att diskutera ytterligare åtgärder.
– Fusk, social dumpning och utnyttjande av utländska förare kan inte accepteras på den svenska arbetsmarknaden. Därför har regeringen genomfört åtgärd efter åtgärd för att skapa ordning och reda på vägarna och se till att vi har en yrkestrafik med schysta villkor och sund konkurrens. Nu fortsätter arbetet med att säkerställa att reglerna får genomslag i praktiken, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förutom Eneroth deltar även Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag – Magnus Falk, samhällspolitisk chef Transportarbetareförbundet – Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen – Erling Andersson, strategisk ansvarig Polisens yrkestrafikarbete och Karin Michaelsson, nationell regelsamordnare Transportstyrelsen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-24 13:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Mobilitetspaketet Panelsamtal Tomas Enetroth