Person på Trafikverket misstänks ha suttit på dubbla stolar i beredningen av transportinfrastruktur 2022-2023

Föreningen Gröna Mobilister, som nyligen bytt namn från Gröna Bilister, är oroade över uppgifter om att en person i ledande ställning på Trafikverket har suttit på dubbla stolar i beredningen av förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Enligt uppgift ska han ha deltagit i granskningen av ett underlag som han själv varit medförfattare till.

Gröna Mobilister är oroade över uppgifter om att en person i ledande ställning på Trafikverket har suttit på dubbla stolar i beredningen av den nationella planen för transportinfrastrukturen 2022–2033. Samtidigt som personen i fråga innehar en hög position på Trafikverket har han i egenskap av vice ordförande i ESO* (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) agerat moderator på ett seminarie där ett inriktningsunderlag inför förslaget till nationell plan skulle granskas – ett underlag som han själv varit medförfattare till. Gröna Mobilister är oroade över dessa uppgifter och anser att det skapar osäkerheter kring hur processen sett ut då det bestämts vilka åtgärder som ska lyftas fram i den nationella planen.

Jesper Johansson, ordförande för Gröna Mobilister, kommenterar att om det finns oklarheter och otydligheter kring underlag och beslut kopplat till den nationella infrastrukturplanen så är det mycket bekymmersamt.
– Uppgifterna om att en person med en ledande roll på Trafikverket samtidigt är vice ordförande i finansdepartementets expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) som ska bredda och fördjupa diskussionen kring viktiga beslutsunderlag såsom den nationella infrastrukturplanen känns kladdigt. Skulle detta kunna påverka vilka objekt som hamnar i planen? Kan en politiker lita på underlagen, säger han.

Gröna Mobilister uppmanar till en granskning av oklarheterna i beredningen av nationell plan.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) lyder under Finansdepartmentet. ESO ska agera självständigt och oberoende och bidra till att bredda och fördjupa diskussionen kring viktiga beslutsunderlag inför framtida samhällsekonomiska och finanspoltiska beslut.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-25 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Gröna Mobilister Trafikverket Transportinfrastruktur