Ekipaget på bilden har inget med artkelinnehållet att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv Ekipaget på bilden har inget med artkelinnehållet att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Europe Express förlorar trafiktillståndet – Trafikansvarige olämpligförklaras

Transportstyrelsen har beslutat att återkalla yrkestrafiktillståndet och gemenskapstillståndet för Europe Express Sweden AB, med säte i Moheda. Likaså olämpligförklarar man åkeriets trafikansvarige. Beslutet gäller omgående, även om det överklagas.

Europe Express Sweden AB har blivit av med såväl trafiktillstånd som gemenskapstillstånd. Likaså olämpligförklaras åkeriets trafikansvarige. Olämplighetstiden har bestämts gälla i fem år, alltså till den 5 maj 2027.

Transportstyrelsen grundar olämplighetsförklaringen på en rad brott som trafikansvarig har dömts för, som till exempel grovt rattfylleri och olaga tvång vid ett flertal tillfällen, samt olaga hot och ett antal sanktionsbeslut mot företaget. Ovanpå det, ett antal andra trafiköverträdelser.

Transportstyrelsen skriver i sitt beslut att ”Med anledning av detta uppfyller du inte kravet på gott anseende och ska därför förklaras olämplig att leda ett företags transportverksamhet”.

På samma grunder väljer man att dra in trafik- och gemenskapstillstånd.

Sanktionsavgifterna som åkeriet har fått betala är enligt Proffs beräkningar 782 000 kronor – plus 60 000 kronor till ett annat åkeriföretag, Express Frakt Sweden AB, som ägs/ägdes av samma person, som alltså totalt har fått punga ut med 842 000 kronor i sanktionsavgifter sedan 2012 (så långt som redaktionen har valt att blicka bakåt). Främst handlar det dock om beslut som Transportstyrelsen har tagit under 2021.

Åkeriets, eller åkeriernas, trafikansvarige har i sedvanlig ordning fått möjlighet att yttra sig till Transportstyrelsen innan myndigheten tog sitt beslut. Den 21 april inkom yttrandet och av det framgår bland annat att vederbörande ”har full förståelse” för att han inte längre ska godkännas som trafikansvarig.

Från det att åkeriet har mottagit Transportstyrelsens beslut, finns det möjlighet att senast inom tre veckor överklaga. Om så har skett i skrivande stund, känner redaktionen inte till.

Enligt vad tidningen Proffs erfar så har Express Frakt Sweden AB inte förlorat sitt trafiktillstånd. Däremot får man se sig om efter en ny trafikansvarig.