Jens Holm (V) vill att olycksstatistik åter blir tillgänglig

Trafikutskottets ordförande Jens Holm (V) är kritisk till att civilsamhället inte längre kan ta del av statistik från Transportstyrelsens databas Swedish Traffic Accident Data Acquisition, Strada. Nu vill han att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ser till så att organisationer som arbetar med nollvisionen återigen ska kunna få tillgång till olycksdatabasen.

I interpellationen till Tomas Eneroth skriver Jens Holm att statistiken har varit mycket användbar i arbetet för ökad trafiksäkerhet och den så kallade nollvisionen. ”Med hjälp av statistik om var och när olyckor sker har de hjälpt till att förebygga nya olyckor”, skriver han i sin interpellation.

Holm menar att allt sedan lagen om Transportstyrelsens olycksdatabas trädde i kraft den 1 juli 2021 kan representanter från civilsamhället inte längre ta del av uppgifterna från databasen Strada.

Enligt Holm var det aldrig regeringens eller riksdagens intention att försvåra för civilsamhället att kunna få fortsätta att ta del av Stradas statistik och därmed fortsätta det viktiga trafiksäkerhetsarbetet. Det är värt att påminna om att det aldrig har förts fram kritik mot hur civilsamhället har använt uppgifterna från Strada, uppgifter som har varit avidentifierade så att de inte kan kopplas till en enskild person, understryker Jens Holm.

Det är infrastrukturministern och hans departement som tagit fram den nya lagen. Något behöver göras så att civilsamhället återigen kan få tillgång till Stradas olycksfallsstatistik. Ska det ske måste ministern agera, förklarar Jens Holm och frågar Tomas Eneroth vilka åtgärder han avser att vidta för att civilsamhället återigen ska kunna få tillgång till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada på ett liknande sätt som tidigare?

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-19 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Interpellation Jens Holm Tomas Eneroth