Vete ska inte bli bränsle

Trots att vi står inför en global energi- och livsmedelskris har biobränslen fått hård kritik. Vete och andra viktiga spannmål bör inte förädlas till etanol för fordon, det kräver mer än 20 icke-statliga organisationer i EU.

Föreningarna, inklusive Transport & Environment, kräver ett omedelbart stopp för denna typ av produktion. Att säkerställa en stabil energiförsörjning för människor och ekonomin bör inte ske på bekostnad av livsmedelsförsörjning eller orsaka att livsmedelsprisinflationen hamnar utom kontroll, säger man.

De som lobbar för biodiesel, inklusive Epure och European Biodiesel Board, har drivit på för biobränslen och ökad produktion för att göra Europa mindre beroende av rysk oljeimport. De ser sitt bränsle i en ”strategisk roll”, enligt en artikel på nyhetsportalen Euractiv. Den senaste rapporten från EU-kommissionen om förnybar energi, visar inte heller något samband mellan livsmedelspriser och efterfrågan på biodiesel.

Föreningarna invänder och beskriver branschens framfart som ”omoraliskt” i en tid av akut global livsmedelsbrist. Varje dag i Europa förädlas 10 000 ton vete vilket motsvarar 15 miljoner bröd, till etanol för bilar, enligt en studie av T&E, skriver tyska Eurotransport.

Om bara vete togs bort från europeiska biobränslen skulle mer än 20 procent av de kollapsade ukrainska vetetillgångarna kunna kompenseras på världsmarknaden. Även om Europa skulle fördubbla sitt biobränsleareal, motsvarande minst 10 procent av EU:s areal, skulle det bara kunna ersätta 7 procent av oljeimporten från Ryssland.

T&E slår fast att om all rysk oljeimport ska ersättas med med inhemska biobränslen, skulle det krävas minst två tredjedelar av EU:s jordbruksmark.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-30 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Biodrivmedel EU Jordbruksareal Oljeimport Spannmål