Caroline Drabe, vd, Riksförbundet M Sverige. Foto: M Sverige Caroline Drabe, vd, Riksförbundet M Sverige. Foto: M Sverige

M Sverige:

Skattehöjning presenterades som lösning på bränslekrisen

Regeringen vilseledde svenska bilister och medier när de i förra veckan presenterade en ökad beskattning av bilresor som en stödåtgärd mot bränslekrisen. Det handlar om reseavdraget som nu ska reformeras.
- Konsekvensen av det framlagda förslaget är ett ökat skatteuttag från bilister i alla kommungrupper. Det är tondövt med tanke på den bränslekris vi befinner oss i, säger Caroline Drabe, vd på M Sverige.

Under förra veckan presenterade regeringen en rad åtgärder i syfte att mildra effekterna av de rusande bränslepriserna. Det handlade bland annat om drivmedelskompensation till hushåll, tillfälligt sänkt bränsleskatt och höjt bostadsbidrag.

För en av punkterna i åtgärdspaketet, ett reformerat reseavdrag, får nu regeringen kritik av M Sverige som är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter.
– Det är fräckt att presentera en ökad beskattning av nödvändiga bilresor som en åtgärd mot de kostnadshöjningar på bränsle som slår hårt mot både hushåll och näringsliv. Den lagrådsremiss som nu beslutats av regeringen innebär att den genomsnittliga skattelättnaden per person blir lägre i samtliga kommungrupper. Personer som gör avdrag för bilresor kommer i slutändan att betala in högre skatt på mellan 800 kronor och 4 300 kronor per år, beroende på avstånd, säger Caroline Drabe.

Med det nya förslaget skulle dagens avdrag göras om till en skattereduktion. I den lagrådsremiss som regeringen presenterade förra veckan föreslås en skattereduktion på 5 kr per mil. Eftersom nivåerna i dagens reseavdrag motsvarar 6 kr per mil skulle det nya systemet innebära en lägre ersättning för arbetsresor.

Dessutom föreslås en övre avståndsgräns på 8 mil enkel väg.

På torsdagens presskonferens öppnade dock regeringen för att till hösten justera upp nivåerna på skattereduktionen.
– Att öka beskattningen på arbetsresor med bil i en tid när priserna vid pump är rekordhöga är ohållbart. Det är välkommet att regeringen verkar förstå detta och ämnar återkomma med skattejusteringar. Men vi kan bara gå på det som regeringen beslutar, inte vad de säger att de vill göra efter nästa val. Det som faktiskt har presenterats är ett försämrat reseavdrag där de som är beroende av bilen hamnar i kläm, säger Caroline Drabe.

Reseavdraget har funnits i olika former i cirka 100 år och har haft till syfte att möjliggöra nödvändig arbetspendling. I och med den nya reformen vill regeringen också att reseavdraget ska bidra till ökad överflyttning av arbetsresor från bil till kollektiva färdmedel.
– Det är fel att göra reseavdraget till ett klimatpolitiskt verktyg. Det handlar inte om okynneskörning, utan om att ta sig till arbetet. Tidsvinst är den viktigaste anledningen till att människor arbetspendlar med bil. För de flesta svenskar är det inte ett fungerande alternativ att byta bort bilen. Det nya systemet motverkar samhällsmålen om högre sysselsättning, större arbetsmarknadsregioner och en levande landsbygd, säger Caroline Drabe.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-22 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränslepriser M Sverige