Sifo: Unga klimatvärst i trafiken

Äldre och medelålders personer gör mest för att minska sina utsläpp i trafiken – unga gör minst. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil.

Fler än 7 av 10 (74 procent) bilister försöker i dag minska sin klimatpåverkan. Vanligast är att man planerar sin körning, undviker tomgångskörning eller kör mer sparsamt, något ungefär var tredje (32 procent) gör.

Mer sällsynt är att tanka ett grönare drivmedel (3 procent), byta till elbil (5 procent) eller samåka (7 procent).

Men det finns stora skillnader i engagemang. Medan det är 8 av 10 i åldern 35-55 (81 procent) och 56-79 år (80 procent) som gör något för att minska sina utsläpp är det bara 6 av 10 i åldern 18-34 år (60 procent) som gör det.

De yngre utmärker sig främst när det kommer till tomgångskörning och reseplanering, vilket man bara gör i hälften så stor utsträckning.
– Det är lite förvånande eftersom vi vet att många unga oroar sig för klimatet och miljötänket i dag är en naturlig del av körkortsutbildningen. Kanske är det som med trafiksäkerheten att man inte ser riskerna med sitt beteende, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Undersökningen visar också att kvinnor (77 procent) gör mer för att minska sina utsläpp än män (71 procent).
– Män tar hellre bilen, samåker mindre och kör mindre sparsamt. Man ska egentligen inte generalisera, men pratar vi manligt och kvinnligt resande måste vi helt enkelt få ett mer kvinnligt resande, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Det flest gör för att minska sina utsläpp

Planerar resorna, 32 procent
Undviker tomgångskörning, 32 procent
Kör bränslesnålt (ecodriving), 32 procent

…och det gör vi minst

Tankar HVO-bränsle (förnybar diesel), 3 procent
Byter till elbil, 5 procent
Samåker, 7 procent

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 24-28 november 2021. Totalt intervjuades 1102 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-23 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: KVD Miljö Sifo