Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, säger att en stor majoritet av svenska folket positiva till att Sverige stoppar import av olja och gas från Ryssland. Foto: Naturskyddsföreningen Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, säger att en stor majoritet av svenska folket positiva till att Sverige stoppar import av olja och gas från Ryssland. Foto: Naturskyddsföreningen

Nio av tio vill stoppa import av olja och gas från Ryssland

En stor majoritet av svenskarna vill stoppa importen av olja, kol och gas från Ryssland. Nio av tio (91 procent) är positiva till att ett importstopp. Det visar en ny Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen har låtit göra.

– En stor majoritet av svenska folket positiva till att Sverige stoppar import av olja och gas från Ryssland. Undersökningens resultat är oerhört tydliga. Att svenska folket vill se ett importstopp visar att regeringen har ett stort utrymme att agera för att göra oss mindre beroende av fossila bränslen från Ryssland, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Världsmarknadspriserna på olja och gas har den senaste tiden stigit kraftigt, och Rysslands invasion av Ukraina driver upp priserna än mer. Bensin- och dieselpriset har nått rekordnivåer.

Regeringen har reagerat med breda subventioner och sänkta skatter på bensin och diesel, vilket går tvärtemot vad som krävs för att nå de klimatpolitiska målen.

Undersökningen som Naturskyddsföreningen lät göra under förra veckan visar att svenska folket är positiva till att stoppa importen av olja och gas från Ryssland. Nio av tio är positiva, och hela 76 procent är mycket positiva.

Bara fem procent är negativa.
– Vi sitter fast i ett fossilberoende som måste brytas. Att fortsätta använda fossila bränslen är helt enkelt för riskfyllt både med tanke på klimatkrisen och vår sårbarhet för odemokratiska regimers inflytande, säger Johanna Sandahl.

I undersökningen ställdes frågorna:

Hur ställer du dig till att Sverige stoppar importen av olja, kol och gas från Ryssland?

Mycket positiv: 76 procent
Ganska positiv: 15 procent
Ganska negativ: 3 procent
Mycket negativ: 2 procent
Vet inte: 4 procent

Hur ställer du dig till att EU stoppar importen av olja, kol och gas från Ryssland?

Mycket positiv: 76 procent
Ganska positiv: 15 procent
Ganska negativ: 3 procent
Mycket negativ: 1 procent
Vet ej: 4 procent

Undersökningen gjordes av Kantar Sifo den 14–15 mars 2022, med 1 015 webbaserade intervjuer. Målgruppen var allmänheten, 18–79 år. Resultaten är viktade utifrån kön, ålder, region samt partival 2018, för att representera allmänheten i Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-24 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränslepriser Energipriser Naturskyddsföreningen Ryssland Sifo Ukraina