Foto: Hultsteins Foto: Hultsteins

Hultsteins: Generatorteknik kan ge stora besparingar på kyltransporter

Många åkeriägare drabbas hårt av rekordhöga dieselpriser och flera åkare vädjar om statligt stöd och subventioner. På Sveriges vägar rullar drygt 7 000 tunga lastbilar som transporterar kylvaror, framför allt livsmedel och läkemedel. För att hålla temperaturen i lastutrymmet krävs ett eller flera kylaggregat. Aggregat som vanligtvis drivs med dieselmotorer.
Jönköpingsföretaget Hultsteins har nyligen börjat installera teknik som kringgår dessa dieselmotorer och istället hämtar kraften från den långt mer effektiva lastbilsmotorn. Och enligt företaget, finns det mycket pengar att spara med nyss nämnda teknik.

– Med en enkel eftermontering som utförs på ett fåtal dagar, kan även ett äldre fordons dieselförbrukning minska markant. För ett bil och släp-ekipage resulterar vår generatorteknik i en bränslebesparing på 3 liter per timme, säger Hultsteins vd Börje Axelsson.

För en genomsnittlig kyltransport som är igång 2 000 timmar på ett år ger det en bränslebesparing på 6 000 liter. Med ett dieselpris på 24-27 kr/l blir det snabbt en stor kostnadsbesparing, skriver Hultsteins i ett pressmeddelande.

Utöver de ekonomiska vinsterna är även miljövinsterna stora, eftersom varje traditionellt dieseldrivet kylaggregat släpper ut lika mycket cancerogena partiklar som 216 personbilar, ett utsläpp som nu försvinner, menar företaget.

Ofta sitter det dessutom två sådana aggregat på ett kylvarutransportekipage. Modifieringen går ut på att behålla befintligt aggregat, medan dieselmotorn kopplas förbi. På det viset bidrar lösningen också till ett effektivt nyttjande av jordens resurser.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-17 09:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Hultsteins Kyltransporter Miljö