Deltagarna övar besiktning på fordon som finns på plats för utbildningen. Foto: Roger Ogemar. Deltagarna övar besiktning på fordon som finns på plats för utbildningen. Foto: Roger Ogemar.

Besiktningsbehörighet – ett verktyg i kampen mot kriminalitet

Kampen mot organiserad brottslighet, gängkriminalitet och kriminalitet i stort pågår ständigt. Det gäller att störa verksamheterna, men då måste de kriminella också påkommas. En polis med besiktningsbehörighet får tillträde till fordonets förar- och lastutrymme medan en polis utan den behörigheten måste ha en brottsmisstanke för att få tillstånd att göra en husrannsakan.

Bilinspektör Roger Ogemar från Västerås yrkestrafikgrupp har tillbringat tre veckor i Polishögskolans utbildningslokaler i Sollentuna för att utbilda poliser i flygande besiktning. Det är en grundkurs som leder till befogenhet att göra flygande besiktningar av lätta fordon och till viss del tunga fordon.

Det är inte endast trafikpoliser bland de sexton som deltagit i utbildningen som inte är obligatorisk.
– Vilken sorts poliser som helst kan anmäla sig och när de är klara får de besiktiga lätta fordon med utökad kontroll vilket innebär nästan allt man inte behöver utrustning för att kontrollera. De får även befogenhet att till viss del kontrollera tunga fordon,, säger Ogemar.
”Till viss del” innefattar grundläggande kontroll som exempelvis däck, belysning, speglar och vindrutan.

Varje år brukar det bli två grundutbildningar av detta slag och i varje utbildningsomgång deltar sexton poliser. De första tre veckorna går man igenom föreskrifterna teoretiskt. Bland annat ska deltagarna lära sig att hantera appen som används vid besiktningar. Deltagarna får göra övningsbesiktningar på fordon som finns på plats.
– Därefter följer en veckas hemstudier med studiebesök på en bilprovningsstation samt en veckas praktik hos någon av oss utbildare som även genomför det praktiska provet med examination, säger Ogemar.

Utbildningen är inte obligatorisk varför en polis kan utöva sitt yrke utan att kunna besiktiga fordon. Vad är det som får deltagarna att ändå komma?
– Utbildningen ingår inte i polisens grundutbildning utan den är en vidareutbildning. Det finns många poliser som vill ha den här extra kompetensen när de stoppar fordon ute på vägarna, inte minst bland IGV (poliser i ingripande verksamhet), en kompetens som nästan bara trafikpoliser har sedan tidigare, säger Ogemar.

Intresset för utbildningen har ökat, men längden på utbildningen kan bli en utmaning för dem som vill delta.
– Utbildningen går över sex veckor med bland annat studiebesök på besiktningsorgan, ja, det är en lång kurs och de flesta polisavdelningar vill inte avvara en polis under så lång tid. Det här är dessutom en trafikutbildning och just trafik upplever jag har aldrig varit ett prioritetsområde, säger Ogemar.

Men att ha besiktningsbehörighet öppnar bokstavligen dörrar, menar Roger Ogemar. Förklara i korthet.
– En kontroll av ett tungt fordon eller en personbil får vilken polis som helst göra. Ser en polis fordonsbrister, är det en anledning att stoppa det och med en besiktningsbehörighet får de även tillträde till förar- och lastutrymmet och kan där påträffa andra saker som kanske är relaterade till brottslig verksamhet. Den möjligheten är begränsad för en IGV-polis utan besiktningsbehörighet, som istället måste ha en misstanke om brott för att få tillstånd för en husrannsakan, säger han.

Fler poliser med besiktningsbehörighet som kan stanna ett fordon och få ett utökat tillträde till det, ökar risken för kriminella att påkommas med kanske vapen och droger.
– Med den brottsutveckling vi ser i vårt land och inte minst svårigheterna att komma åt gängkriminalitet, kan jag tycka att det här är ett bra sätt att ytterligare försvåra de kriminellas verksamhet. Jag hoppas Polismyndigheten ser vad den här utbildningen innebär i det arbetet och att fler poliser uppmuntras att vidareutbilda sig, avrundar Roger Ogemar.