Fotot är inte taget i samband med den aktuella händelsen. Foto: Göran Rosengren, arkiv Fotot är inte taget i samband med den aktuella händelsen. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Luleåpolisens kroppsvisitation ledde till anmälan om tjänstefel och JO-anmälan

I november förra året publicerade såväl Sveriges Radio som andra medier artiklar om att chaufförer från ett Jönköpingsåkeri i samband med en trafikkontroll i Norrland hade blivit trakasserade. En av chaufförerna menar att han tvingats klä av sig naken.
Proffs har inte tidigare rapporterat om ärendet men har däremot följt det redaktionellt.

I grupper på Facebook har den aktuella kontrollen beskrivits med ord som målar upp en bild som närmast kan liknas vid en ren förnedring av åtminstone den ena chauffören. Bland annat läser vi att en av poliserna ska ha utfört en rektalundersökning på vederbörande.

Proffs får också veta att åkeriet har anmält en av poliserna för tjänstefel. Vi begär ut handlingarna i ärendet men många uppgifter är maskade, alltså att myndigheten har valt att inte nämna vare sig polisinspektören, chaufförerna eller åkeriet vid namn. Däremot blir det tydligt att polisens och övriga hörda vittnens redogörelser skiljer sig markant från berättelserna på Facebook.

Av handlingarna framgår också att polisen har utfärdat böter till föraren. Proffs begär därför ut även dessa handlingar och vi får därmed en bra grund för att kunna gå vidare med vårt redaktionella arbete.

Förar- och fordonskontrollen som det hela handlar om utfördes av trafikpolisen i Luleå en sen kväll i slutet av augusti förra året. I samband med kör- och vilotidskontrollen misstänkte polisen att en av förarna använde sig av dubbla förarkort, vilket med juridiska termer kallas missbruk av urkund, ett brott som har fängelse i straffskalan.

För att leta efter (och säkra) bevis fattar en av poliserna på plats beslut om att bland annat kroppsvisitera den misstänkte. Polisen har laglig rätt att besluta om, och utföra, sådana visitationer om man bedömer att det föreligger ”fara i dröjsmål”, alltså att det finns risk för att bevismaterial kan gömmas undan eller på annat sätt gå om intet i det fall polisen på fältet måste invänta beslut av ”behörig beslutsfattare”.

Den misstänkte föraren får kliva in i en av polisens bussar och enligt polisrapporten dras gardinerna för innan visitationen genomfördes.

Meningarna om hur kroppsvisitationen gick till skiljer sig. Förarens arbetsgivare menar i sin anmälan om tjänstefel att ”N.N fick klä av sig naken” och att bilinspektören ”tog fram en ficklampa och lös i rumpan och frågade vart extrakorten är”.

Anmälaren berättar bland annat också att polisen sagt att de ska stoppa åkeriets fordon varje gång de får syn på dem.

Anmälan om tjänstefel ledde till att en förundersökning inleddes mot den utpekade polismannen. Även en JO-anmälan lämnades in.

Proffs kan konstatera att utredningen om tjänstefel snart lades ner, vilket gjorde oss nyfikna på varför chaufförernas berättelse inte ledde till några repressalier för polismannen i fråga.

Hur JO väljer att besluta känner vi inte till i dagsläget eftersom det ärendet är pågående.

Proffs kontaktar den utpekade polismannen vid trafikpolisen i Luleå. Han vill inte kommentera några detaljer i ärendet med hänvisning bland annat till att JO ännu inte har sagt sitt.
– Däremot kan jag ju säga att jag och de övriga som var med vid kontrollen inte har samma bild över det inträffade som anmälan gör gällande, säger han till Proffs.

I anmälan om tjänstefel står det att ni har beordrat föraren att klä av sig naken och att ni har lyst honom i rumpan med ficklampa. Har ni verkligen rätt att göra så?
– Nej det har vi inte och det var inte heller det som hände, vilket också framgår av den nu nedlagda förundersökningen om tjänstefel, förklarar polismannen.

Vi plockar fram förundersökningen igen. Där beskrivs att ”Jag kände igenom kläderna samt att han slutligen fick öppna upp byxorna och jag tittade då ned i kalsongerna rakt uppifrån för att se ifall han gömt kortet där. Han drog aldrig ned dem nedanför höfterna. Han lyfte inte heller på pungen eller att han fick dra isär skinkorna, jag rörde aldrig kalsongerna, han drog ut dem själv.”.

Som vi nämnde ovan fick den aktuella föraren böter. Detta för ”brott mot kör- och vilotidsförordningen samt färdskrivare m.m.” och för ”hastighetsöverträdelse”.

Via ett angivet registreringsnummer i polisrapporten får vi reda på åkeriets namn. En kontroll mot Transportstyrelsen ger vid handen att åkeriet har fått många sanktionsavgifter genom åren. Till exempel har polisen i region Nord sett till så att åkeriet har fått betala 280 500 kronor till Transportstyrelsen, beslut som myndigheten i samtliga fall har tagit under 2021.

En överblick bakåt i tiden som Proffs har gjort pekar på en summa om 782 000 kronor – plus 60 000 kronor till ett annat åkeriföretag som ägs av samma person, som alltså totalt har fått punga ut med 842 000 kronor i sanktionsavgifter sedan 2012 (så långt som redaktionen har valt att blicka bakåt). Främst handlar det dock om beslut som Transportstyrelsen har tagit under 2021.

Vi ringer upp polismannen på nytt. Kan dessa sanktioner vara en tänkbar orsak till den ”schism” som har uppstått?
– Den frågan får du ställa till åkeriet, det vill jag inte alls kommentera, svarar han kort.

Proffs har även varit i kontakt med åkeriet. Vad de har att säga kommer vi att redovisa i en kommande artikel.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-24 15:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Kroppsvisitation Luleå Trafikpolisen