Fortfarande släpper dieselbilar ut fem gånger mer kväveoxider än de bensindrivna bilarna i Sverige. Fortfarande släpper dieselbilar ut fem gånger mer kväveoxider än de bensindrivna bilarna i Sverige.

Efter dieselgate: Utsläppen av kväveoxider från lätta dieselfordon minskar

I takt med att EU under senare år har skärpt avgaskraven för kväveoxider från lätta dieselfordon, har också utsläppen minskat. Det visar omfattande mätningar av utsläpp i verklig trafik som IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört. Fortfarande släpper dock dieselbilarna ut fem gånger mer kväveoxider än de bensindrivna bilarna i Sverige.

Det har skett stora framsteg, säger Martin Jerksjö, expert på utsläpp från vägtrafik, IVL Svenska Miljöinstitutet.
– Allt fler fordon uppfyller EU:s senaste utsläppskrav Euro 6. Dock är kväveoxidutsläppen från de äldre Euro 6 dieselbilarna betydande, de som är mellan fem och sju år gamla. Det gör att kväveoxidproblemet dröjer kvar, säger han.

Mätningarna har utförts med två oberoende metoder: dels från vägkanten i avgasplymerna från enskilda förbipasserande fordon med fjärranalys, dels ombord på fordonen. Studien omfattar även mätningar från flera andra europeiska länder, bland andra Schweiz, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Österrike och Belgien.

Bägge metoderna visar samstämmiga resultat för utsläppsminskningar av kväveoxider för Euro 6 jämfört med Euro 5, som var det avgaskrav som gällde när ”dieselgate” inträffade 2015. Då avslöjades att flera biltillverkare använde manipulerad programvara i sina bilar, vilka i laboratorietesterna visade betydligt lägre utsläpp av kväveoxider än vad de släppte ut i verklig körning.

IVL:s resultat visar att vägkantsmätningar kan vara ett kostnadseffektivt sätt.
– Och ett bra komplement till både laboratorie- och ombordmätningar, för att kontrollera om biltillverkarna uppfyller lagkraven för Euro 6, vilket även innebär att kontrollera hur utsläppsprestanda utvecklas över tid, säger Martin Jerksjö.

Men trots att de stränga senaste Euro 6-kraven (Euro 6d) nu är fullt införda släpper de dieseldrivna bilarna totalt ändå ut fem gånger mer kväveoxider än de bensindrivna bilarna i Sverige idag. De äldsta Euro 6 dieselbilarna (Euro 6ab, motsvarande ungefär årsmodell 2015–2017) svarar för hela 25 procent av personbilsparkens totala kväveoxidutsläpp, och dessa kommer att rulla på de svenska vägarna i många år till.

Ett problem är att avgaskontrollen i den europeiska kontrollbesiktningen är dåligt anpassad till dieselbilar, menar Åke Sjödin, utsläppsexpert på IVL. Han koordinerar EU-projektet CARES – City Air Remote Emission Sensing, ett projekt som utvecklar nya metoder för övervakning av trafikens verkliga utsläpp av kväveoxider och partiklar, i samarbete med kinesiska forskare.
– Det är slående att regelbundna direkta kontroller av kväveoxidutsläpp från den rullande fordonsparken i dag bara görs i USA och Kina, trots att andelen dieselbilar i dessa länder är mycket lägre än i Europa, säger Åke Sjödin.

Vissa EU-länder, bland andra Nederländerna och Belgien, kommer under 2022 att införa skärpta kontroller av utsläppen av partiklar från dieselbilar i sin periodiska besiktning.
– Vi behöver bättre kontroll av utsläppen av både kväveoxider och partiklar, och det bästa är förstås om det kan ske genom kontrollbesiktningen. Här bör regeringen ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av avgasmätningen vid kontrollbesiktningen, säger Åke Sjödin.

Andra sätt att minska problemen med trafikens hälsovådliga utsläpp är att fler städer inför miljözoner, menar Åke Sjödin. I Sverige är det hittills bara Stockholm som har infört miljözoner för personbilar. Fler kommuner behöver följa efter.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-10 15:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Avgasmätning Bensindrift CO2-utsläpp Dieseldrift Euro 6 IVL Svenska Miljöinstitutet Kontrollbesiktning Kväveoxider