IVL Svenska Miljöinstitutet

Listar alla artiklar taggade med: IVL Svenska Miljöinstitutet

Efter dieselgate: Utsläppen av kväveoxider från lätta dieselfordon minskar

I takt med att EU under senare år har skärpt avgaskraven för kväveoxider från lätta dieselfordon, har också utsläppen minskat. Det visar omfattande mätningar av utsläpp i verklig trafik som IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört. Fortfarande släpper dock dieselbilarna ut fem gånger mer kväveoxider än de bensindrivna bilarna i Sverige.

Stor våg av uttjänta fordonsbatterier förväntas 2030

Antalet elfordon ökar snabbt i Norden. I en rapport för Nordiska ministerrådet har IVL Svenska Miljöinstitutet studerat vad som händer med batterierna när de är uttjänta och vilka mängder som är att vänta framöver. Elbilsflottan beräknas växa från en halv miljon förra året till fyra miljoner år 2030.