9 av 10 bilförare vill se lagkrav på reflex

Synbesiktningen 2021 konstaterar att hälften av alla trafikolyckor med fotgängare sker i mörker samt att 9 av 10 bilförare vill se lagkrav på reflex. Det visar 2021 års siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, som är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen.

Baserat på Trafikverkets siffror från 2020 som omfattar 6 731 000 B-körkortsinnehavare i Sverige, vill alltså 9 av 10 förare ha ett lagkrav på reflexanvändning i mörker. Folksams undersökningar i samarbete med Trafikverket visar att hälften av alla olyckor mellan fotgängare och fordon sker vid mörker eller nederbörd. Samtidigt visar Synbesiktningen 2021 att 7 av 10 bilförare upplever att det är svårt att se en fotgängare i mörker utan reflex.

Bilförare vill fortsatt ha krav på reflex för gångtrafikanter i mörker. Det framkommer i Synbesiktningen 2021 där 86 procent, motsvarande närmare 6 miljoner bilförare, ställer sig positiva till detta, vilket också varit fallet i Synbesiktningen tidigare år.
– Att se i mörker när man kör är en utmaning. Det ställer höga krav på synen och koncentrationen för att vara en säker bilist. Det är starkt oroväckande att över 670 000 bilförare kör med olaglig syn, det vill säga mindre än 0,5 procents syn med båda ögonen. Det är en synskärpa som är sämre än den som tillåts när man ansöker om körkort, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken.

Under tretton år har totalt närmare 30 000 syntester genomförts, 2021 svarade 1 666 bilister på attitydfrågor och 1 059 testade sin syn. Resultatet för 2021 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest.

Vill du veta mer om Synbesiktningen, finner du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-23 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilprovningen Mörkerseende Reflexer Reflexkrav Synbesiktningen Synoptik Synskärpa