Foto: Hogia

Förra året det starkaste hittills för Hogia

It-företaget Hogia uppnår sitt bästa årsresultat någonsin. Resultatet efter finansnetto för 2021 ökar från 31 till 35 miljoner kronor. Omsättningen ökar från 618 till 632 miljoner kronor. Kraftfulla åtgärder för att effektivisera verksamheten samt stora affärer inom transportområdet är en del av förklaringen till rekordresultatet.
Bert-Inge Hogsved, Hogias grundare och vd. Foto: Per Kårehed

– Tillväxten har kommit igång igen inom våra viktigaste affärsområden. Vi fortsätter att satsa branschorienterat i större delen av vår verksamhet. Det är en av de viktigaste anledningarna till att det går så bra för oss, säger Bert-Inge Hogsved, Hogias grundare och vd.

– Under året har vi tecknat avtal med många stora aktörer inom transportsektorn, bland annat inom kollektivtrafik, färjetrafik och hamnverksamhet. Vi har också haft stora framgångar inom fastighetsbranschen. Där erbjuder vi idag våra kunder ett brett sortiment av programvaror som är väl avpassade till varandra.

Hogia har lyckats bibehålla en god lönsamhet under hela pandemin. När marknaden lamslogs genomfördes snabbt åtgärder för att minska kostnader och för att effektivisera verksamheten. Åtgärderna gav god effekt och möjliggjorde för Hogia att avstå från statligt finansierade stödåtgärder och att betala tillbaka till Tillväxtverket ett redan erhållet permitteringsstöd.

Det har även resulterat i att Hogia har kunnat fortsätta satsa offensivt inom produktutveckling och inte slå av på investeringstakten om cirka 200 satsade miljoner per år.

Fler produkter än någonsin har lanserats sedan pandemins början och fler är på gång under 2022.
– Under de senaste 30 åren har vi inte haft ett enda förlustår. Vi har bibehållit vår synnerligen solida ekonomiska situation, utan att ta emot en enda krona i externt kapital eller stödpengar. Det är vi mycket stolta över, säger Bert-Inge Hogsved.

Hogia uppfyller villkoren för AAA, det högsta kreditbetyget enligt Dun & Bradstreets kreditvärderingssystem.
– I september 2021 visade det sig att Hogia AB nu har fått ratingen AAA Guld. Den visar att vi inte bara för närvarande uppfyller alla krav för AAA utan också har gjort det under mer än 15 år. Det är enbart 0,4 procent av alla svenska aktiebolag som har lika hög rating hos Dun & Bradstreet som Hogia AB har, avslutar Bert-Inge Hogsved.

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-18 11:52
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsnyheter Hogia