Stabila godsflöden i Sverige under pandemin

Endast små förändringar i transportmönster och godsflöden i Sverige noterades under pandemin. Det framgår av en ny rapport från Trafikanalys. Den nya rapporten är baserad på intervjuer med godstransportaktörer och beskriver hur coronapandemin har påverkat godstransporternas flöden och intressenter.

Av rapporten framgår att coronapandemins omfattande påverkan på samhället medförde stora förändringar i våra konsumtionsmönster, något som i sin tur påverkade godstransporterna.

Förutom kraftiga svängningar under pandemins första veckor ses sammantaget dock endast små förändringar i de nationella transportmönstren och godsvolymerna.
– Trots en stor variation i efterfrågan på världsmarknaderna, prisökningar på råvaror och störningar i de globala godstransportsystemen så har godstransporterna i Sverige ändå fungerat relativt väl, säger Hans ten Berg, projektledare, Trafikanalys, i en skriftlig kommentar.

Vidare framgår att företag tvingades anpassa sig till snabba förändringar på godstransportmarknaden för att upprätthålla volymer, eller för att på kort tid växla upp verksamheten under pandemin.

Godstransporter med flyg och sjöfart, som i vanliga fall kombinerar passagerartrafik med godstransporter, har haft en svår situation då personresorna minskat. Företagen har också påverkats av att pandemin bidragit till störningar i produktionen, brist på komponenter, ökade fraktpriser och längre leveranstider.

Som tidigare är känt har pandemin också bidragit till en ökad e-handel. Marknaden för transporter av e-handelns paket och livsmedel har haft en stark tillväxt, med flera uppstickare bland företagen som verkar på marknaden.

Rapportens författare noterar att en ny standard ser ut att börja ta form inom logistikbranschen, med fossilfria transporter och IT-system som svarar mot kundernas krav på snabbhet, spårning, kommunikation mot kund och flexibla leveranssätt.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-21 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Godsflöden Logistik Trafikanalys