Låg kunskap om olika bränslen hos svenskarna

En undersökning som "last mile"-bolaget Airmee har låtit genomföra om bränslen och deras klimateffekt, visar att allmänheten har stora kunskapsluckor på området. De flesta vet inte skillnaden mellan emissionsfritt och fossilfritt. Nästan varannan tror att vätgas är fossilfritt. Om klimatarbetet ska gå framåt behöver kunskapen öka.

Frågan om drivmedel och deras klimateffekt blir alltmer angelägen. I en undersökning bland allmänheten visar det sig att kunskapen är låg. Hela 62 procent uppger att de inte vet skillnaden mellan emissions- och fossilfritt. Emissionsfritt handlar om det som släpps ut vid förbränning, medan fossilfritt avser bränslets ursprung.

– Hållbarhet efterfrågas av konsumenterna, men har inte allmänheten koll på vilka effekter olika bränsletyper har på miljön blir det svårt att ställa om transportsektorn till att bli mer hållbar. Inom e-handeln gör det också att vissa kan påstå att de är klimatvänliga, fastän de egentligen inte är det. Därmed riskerar även konsumenter att bli både lurade och förvirrande, säger Julian Lee, vd och grundare för Airmee.

Undersökningen visar även att 46 procent, alltså nästan varannan person, tror att vätgas är fossilfritt. Det stämmer inte idag då den främst tillverkas av naturgas. Framöver kommer dock vätgas framställas i stor skala genom elektrolys av vatten med el från förnybara källor.

– Resultaten visar på att det förekommer både missuppfattningar och felaktigheter hos gemene man kring olika bränslen och deras miljöpåverkan. Som bolag inom logistikbranschen behöver vi bli bättre på att informera om vad som faktiskt stämmer för respektive bränsle. Detta är en avgörande fråga för hela transportsektorn och vi hoppas framöver på att högre kunskap om ämnet ska öka förståelsen för hållbara transporter, säger Maia Lidbeck, affärsutvecklare på Airmee.


Resultat

Klicka på tabellen för att förstora.

Fakta bränslen

Bensin/Diesel: Tillverkas av olja från fossila källor. Varken fossilfritt eller emissionsfritt

Vätgas: I stor skala tillverkas vätgas idag av naturgas och är därför inte fossilfritt. Framöver kommer vätgas utvinnas ur vatten och är då fossilfritt. Vätgas bildar vattenånga vid förbränning och är därför emissionsfritt.

Biodiesel: Tillverkas av biomassa och därför fossilfritt. Däremot inte emissionsfritt då det resulterar i utsläpp av växthusgaser.

El: Det mesta är fossilfritt i Sverige, men 80 % av världens elproduktion är fortfarande fossil. Ingen förbränning sker och är därför emissionsfritt.

HVO/Etanol: Tillverkas av vegetabilier, oljor eller sädesslag, och är därför fossilfritt. Däremot inte emissionsfritt eftersom det förbränns.

Muskelkraft: Fossilfritt och emissionsfritt.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-07 13:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Airmee Drivmedel Klimat Miljö