Förslag på elektroniska vägtullsystem

Ett förslag om genomförande av direktivet om elektroniska vägtullsystem har lagts.

I denna lagrådsremiss föreslås författningsändringar som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/520/EU av den 19 mars 2019 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen, det så kallade EETS-direktivet.

Vill du läsa hela lagrådsremissen, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-10 11:40
Kategori: Nyheter
Taggar: EETS EU Lagrådsremiss Regeringen Socialdemokraterna. Vägtullar