Tullens gruppchef Niklas Delin på plats i Helsingborg, vill se ett höjt straffvärde på drograttfylla och på önskelistan står även att få tillgång till existerande sållningsinstrument för droger. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs.

Gruppchef inom Tullen: ”Ett sållningsinstrument för droger hade hjälp”

Tullverket skriver i sitt remissvar till regeringens utredning om ordning och reda på vägarna att man vill ha hårdare straff för drograttfulla. Det tycker Tullens gruppchef på plats i Helsingborg förra veckan, är bra. På önskelistan står ett sållningsinstrument för droger.

Den 29 september pågår en samverkanskontroll arrangerad av MSB i Helsingsborgs hamn vid Forseafärjorna. Förutom MSB, är även yrkestrafikgruppen, Kustbevakningen, Tullverket, Arbetsmiljöverket, Strålskyddsmyndigheten och Gränspolisen på plats. Det pågår även träning för Tullens sökhundar.

Tullen fick hösten 2020 befogenhet att stoppa misstänkt stöldgods på väg ut ur landet och kan även påbörja bevissäkring efter beslut av polis innan dessa kommer till platsen. Under tiden frihetsberövas de inblandade personerna. Det är ett stort steg framåt för Tullen och för dem som blivit bestulna. Vi talar med Tullens gruppchef på plats, Niklas Delin och tar avstamp i ett pressmeddelande om att Tullen vill se att drograttfylla betraktas som ett grovt brott när chauffören kör ett tungt fordon. En begäran som efter vältolyckan på E4 vid Gränna är synnerligen aktuell.

Niklas Delin tycker en skärpning vore bra.
– Jag har arbetat inom Tullen i tio år och under de senare åren upplever vi att vi träffar på allt fler drograttfulla yrkesförare än tidigare, säger Niklas Delin.
Hans personliga uppfattning är att han oftare träffar på drograttfulla nu än alkoholpåverkade yrkesförare. Hur svårt är det att upptäcka drograttfylla?
– Det är ganska svårt eftersom vi i Sverige inte har något bra sållningsinstrument till vår hjälp på det sätt vi har för att kontrollera alkoholpåverkan hos förare, säger Niklas Delin.

Det finns länder, exempelvis Storbritannien och Danmark, som redan använder sållningsinstrument för droger. Där trafikpolisen i Storbritannien använder sållningsinstrumentet som har nära nog nolltolerans för upptäckt av flera droger, har det inneburit att man hittills upptäcker cirka 200 drogpåverkade förare varje år vilket är en drastisk ökning. Finns inte den möjligheten i Sverige?
– Nej. Vi har efterfrågat att få utrustningen, men just nu finns det ingen svensk myndighet som använder sig av ett sådant kit. Alla sållningsinstrument hjälper oss att upptäcka brott, så visst hade vi gärna sett att vi också fått tillgång till det, säger Niklas Delin.

Utan ett sållningsinstrument för droger måste kontrollanterna leta efter andra tecken. Hur personerna agerar, hur de ser ut och annat som indikerar en eventuell drogpåverkan utan alkohol. Det finns vissa så kallade ”säkra tecken”.
– Vi har stor hjälp av våra fantastiska sökhundar som kan indikera redan utanför fordonet. Jag har själv arbetat som hundförare i nio år och jag gick med min hund mellan lastbilarna. Om hunden reagerade på ett fordon, påträffades sedan oftast droger i hytten eller på andra platser och föraren blev också intressant för ytterligare kontroll, säger Niklas Delin.

Nu hoppas Niklas Delin att Tullverkets förslag ska antas av politikerna.
– Är man en yrkesförare och kör påverkad av droger ska det vara förknippat med ett högre straff och ses som ett grovt brott, säger Niklas Delin.
I fallet med vältolyckan var föraren påverkad av flera substanser, men med dagens straffsatser kunde han endast åtalas för narkotikabrott av normalgraden.

Vad är det som är så bra med att vara en ”tullare”?
– Att arbeta som tullare är nära nog en hobby. Det är spänningen i vardagen eftersom man aldrig vet vad som ska hända när man går till jobbet. Vår grupp rör oss i hela Skåne, mycket nya tekniker, hundarna och det finns många möjligheter att utvecklas inom yrket. Tullen innefattar många olika uppgifter som exempelvis spaning, utredare och underrättelseanalytiker. ”Jakten” att hitta något är också tillfredsställande för du kan stå ute i mörkt och kallt väder och plötsligt hittar du en transport med 500 kilo narkotika, säger Niklas Delin.

Niklas Delin ser gärna att de svenska stora gränsövergångarna har bemanning dygnet runt. Det ska inte finnas några ”säkra tider” att passera. Han avslutar med ett tips till oss alla.
– Tullen har fått ett nytt tipstelefonnummer 90 114. Det är jätteviktigt att om man ser något som inte verkar stämma, ska ni ringa till det numret. Många lastbilschaufförer vistas i miljöer där det kan förekomma oegentligheter och sådant vill vi få vetskap om. Man kan även senare bifoga bildmaterial och annan viktig information – ju mer desto bättre. Och naturligtvis kan man vara anonym när man ringer, avrundar Niklas Delin.

Melinda Fredrikssons 8-åriga engelska springer spaniel Daisy har som specialiteter droger, ammunition och vapen. För cirka fyra år sedan när Daisy var ”ny på jobbet”, hittade hon i en personbil på väg in i Sverige i just denna hamn, 80 kilo cannabis och 10 kilo kokain. Foto: Heidi Bodensjö, Proffs.
Melinda Fredrikssons 8-åriga engelska springer spaniel Daisy har som specialiteter droger, ammunition och vapen. För cirka fyra år sedan när Daisy var ”ny på jobbet”, hittade hon i en personbil på väg in i Sverige i just denna hamn, 80 kilo cannabis och 10 kilo kokain. Foto: Heidi Bodensjö, Proffs.