Dambergs (S) svar till Juntti (M) om åtgärder mot transportbrott: ”Fortsätter arbetet”

Moderaten Ellen Juntti är ytterligare en politiker som efterfrågar hårdare tag mot kriminaliteten, med fokus på fler och effektivare kontroller av yrkestrafiken. Den 11 oktober skickade hon en fråga till inrikesminister Mikael Damberg (S), där hon undrade om han kommer vidta några åtgärder för att minska kriminaliteten och öka tryggheten på det svenska vägnätet. Nu har hon fått svar.

Ellen Juntti sitter bland annat i justitieutskottet. Hon baserar sin frågeställning bland annat på statistik från Sveriges Åkeriföretag, SÅ, där det framgår att antalet anmälda rena transportstölder, det vill säga från lastbilar, ligger på omkring 2 000 stycken per år.

Hon konstaterar vidare att all typ av kriminalitet såsom till exempel människosmuggling, narkotikatransporter, transportstölder, dieselstölder, stulna bilar och båtmotorer, gängkriminellas transporter med mera färdas och transporteras på det svenska vägnätet.

Till detta tillkommer trafikbrott av olika slag. Trots detta har antalet trafikpoliser minskat drastiskt, och i dag är antalet cirka 200, menar Ellen Juntti.

Hon drar den ganska självklara slutsatsen att ”detta innebär att det är i princip riskfritt att använda vägnätet för alla typer av kriminella transporter. Detta känner även utländska stöldligor till.”.

Juntti pekar också på att saknas säkra rast-och uppställningsplatser för lastbilstransporter.

Mikael Damberg har nu svarat Ellen Juntti. I svaret beskriver Damberg åtgärder som redan har vidtagits, som till exempel utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg och att betänkandet har remitterats – samt att ärendet nu bereds inom Regeringskansliet.

Damberg pekar även på att Trafikverket har fått regeringens uppdrag att se över hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas. Likaså att Tullverket i augusti i år fick utökade möjligheter att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhet, som till exempel utförsel av misstänkt stöldgods.

Utöver ovan nämnda exempel på åtgärder avslutar Mikael Damberg sitt svar med att förklara att regeringen kommer att ”fortsätta sitt arbete för att minska kriminaliteten och öka tryggheten på det svenska vägnätet.”, utan att gå djupare i detalj om vilka åtgärder det arbetet kommer att omfatta.

Hela Ellen Junttis frågeställning och Mikael Dambergs fullständiga svar kan du läsa här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-21 15:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Ellen Juntti Mikael Damberg Moderaterna Socialdemokraterna transportstölder