Foto: Genrebild.

Storbritannien presenterar plan för att lösa förarbristen

Transportdepartementet har tillkännagett regeringens åtgärdspaket som är avsett att hantera den nuvarande bristen på lastbilsförare. Det inkluderar gratis intensivutbildning av lastbilsförare, korttidsvisum för utländska förare, att man använder försvarets förarutbildare för att testa civila förare samt skriver till en miljon personer som innehar lastbilsbehörighet för att uppmuntra dem att återvända till transportbranschen.

3 000 platser kommer att finnas tillgängliga på nya Skills Bootcamps som anordnas av Utbildningsdepartementet för att tillhandahålla korta, intensiva kurser för att erhålla C och CE-behörigheter. Ytterligare 1 000 kurser ska finnas tillgängliga lokalt och finansieras av regeringens budget för vuxenutbildning.

Det kommer även att skapas snabbspår för att få ADR-behörighet och på sätt snabbt få fram fler tankbilsförare. Finansiering för utbildning samt medicinska kostnader för att få tung behörighet kommer via vuxenutbildningsbudgeten 2021/22 och kommer att betalas av regeringenäven retroaktivt för dem som påbörjat sådan utbildning från och med 1 augusti 2021.

Transportdepartementet har ingått en överenskommelse med DVSA (liknande vår Transportstyrelsen) för att minimera eftersläpningen av redan utbildade som ska avlägga sina prov. För att erbjuda fler provtillfällen, har försvarsministeriet gjort förvarets utbildare och examinerare tillgängliga för detta vilket kommer att ge ytterligare 1 000 fler testplatser varje vecka.

Inom kort kommer cirka 1 miljon personer som innehar högre behörighet att få ett brev där man tackar dem som fortfarande kör yrkesmässig trafik och samtidigt vill man uppmuntra dem som inte kör aktivt, att återvända till transportbranschen.

Den brittiska regeringen gav efter för påtryckningar av bland andra RHA om att utfärda 5 000 korttidsvisum för utländska förare för att köra inom tank- och livsmedelsdistributionssektorerna. Ytterligare 5 500 visum delas ut för utländsk arbetskraft inom fjäderfäindustrin. Visumen kommer att finnas tillgängliga från och med den 24 december och ärendena kommer att behandlas ”i tid”, utlovas det, skriver Commercial Motor.