Scania Sverige och Din Bil Sverige köper Bilmetro

Scania Sverige AB och Din Bil Sverige AB har tecknat avtal om att förvärva återförsäljaren Bilmetro AB. Scania Sverige tar över lastbilsverksamheten medan Din Bil Sverige driver personbilsaffären vidare.

Bilmetro finns i Mellansverige med verksamhet på elva orter i Gävleborg, Dalarna och Uppsala.

Bilmetro är auktoriserad återförsäljare av personbilsmärkena Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT, CUPRA och Volkswagen Transportbilar samt Scania lastbilar.
– När Bilmetros ägare inledde en översyn av ägarstrukturen för bolaget visade vi tidigt ett gemensamt intresse för affärsverksamheten. Det är ett välskött bolag och som verkar i ett attraktivt område för vår affär och våra varumärken. Därför valde vi att tillsammans gå in som ägare och förvärva lastbils- respektive personbilsverksamheten var för sig, säger Scania Sveriges vd David Källsäter och Din Bil Sveriges vd Jens Wetterfors.

Bilmetros verksamhet, som bland annat består av försäljning, service, assistans och uthyrning, omsätter totalt cirka 3,9 miljarder kronor och har 654 anställda.
– Det känns glädjande att med stolthet få lämna över verksamheten till Scania Sverige AB samt Din Bil Sverige AB. Det här är aktörer vi samarbetat med i alla år och såväl deras storlek som expertis gör att verksamheten kan fortsätta utvecklas. Bilmetros medarbetare kan fortsätta jobba som ett starkt team och driva framtidens transportlösningar för våra kunder, säger Filip Andersson, ägare Bilmetro AB.

David Källsäter om Scania Sveriges förvärv av lastbilsverksamheten:
– Vi tar över en framgångsrik verksamhet med nöjda kunder, motiverade medarbetare och en stark marknadsposition. Vår intention är att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare och kunder utifrån den nuvarande basen. I detta skede är det viktigt för oss att kunderna känner sig trygga i att verksamheten på driftställena pågår i oförändrad takt och med samma energi som alltid, säger David Källsäter.

Jens Wetterfors om Din Bil Sveriges övertagande av personbilsverksamheten:
– Personbilsdivisionen i Bilmetro kännetecknas av höga marknadsandelar och nöjda kunder och alla drygt 420 anställda gör ett fantastiskt arbete. Vi avser att fortsätta på inslagen väg där Din Bil Sverige tillsammans med alla Bilmetros medarbetare skall utveckla verksamheten in i framtiden, säger Jens Wetterfors.

Avtalet med Bilmetro undertecknades den 27 augusti. Övertagandet förväntas genomföras under fjärde kvartalet i år efter godkännande från konkurrensmyndigheter i såväl Sverige som inom EU.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-31 13:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilmetro AB Din Bil AB Ekonomi Företagsnyheter Scania Sverige AB